Organizacja Jamboree

Zdjęcie: © ZHP
Wolontariusze wspierani przez pracowników prowadzą przygotowania do Jamboree. Poznaj pełnych pasji członków Zespołu Jamboree i zasady, którymi się kierujemy.

Zespół zarządzający Jamboree

W dniu 27 września 2022 roku Naczelnictwo Związek Harcerstwa Polskiego podjęło decyzję o powołaniu Komitetu Organizacyjnego XXVI Światowego Jamboree Skautowego.

Proces przygotowań do tego największego na świecie wydarzenia edukacyjnego - w którym weźmie udział ponad 50 000 skautów z ponad 170 krajów - podzielony jest na kilka etapów.

Rada Naczelna ZHP powierzyła całościowe kierowanie przygotowaniami do Światowego Jamboree Skautowego Zespołowi Zarządzającemu Jamboree, w skład którego wchodzi 10 wolontariuszy ZHP (wyłonionych w drodze naboru), strona Naczelnik ZHP, oraz dyrektorzy wykonawczy i finansowi Komitetu Organizacyjnego.

Zespół Zarządzający Jamboree opracował i uzgodnił dwa strategiczne dokumenty wymagane przez Światową Organizację Ruchu Skautowego (WOSM) - Plan Główny Jamboree i Plan Dostawy Jamboree. Następnie zespół określił strukturę organizacyjną Zespołu Planowania Jamboree, a obecnie kieruje pracami Zespołu Planowania Jamboree. JMT przygotowuje i przedkłada również raporty i aktualizacje dla Światowego Komitetu Skautowego i Światowego Biura Skautowego.

Światowe Jamboree Skautowe, odbywające się co cztery lata w różnych częściach świata, gromadzi tysiące skautów i przewodników, aby zachęcić młodych ludzi do wyjścia ze swojej strefy komfortu i wzięcia udziału w ważnych dyskusjach. Jamboree organizowane przez ZHP będzie inspirować i pomagać młodym ludziom w rozwoju. W 2027 roku zapraszamy cały Ruch Skautowy na stronę Gdańsk , aby wspólnie rozwijać się jako jednostki, pokolenia i jako Ruch.

Skład JMT

 • Artur Glebko - Dyrektor Finansowy
 • Magdalena Gryniewicz
 • Karol Gzyl - Dyrektor Wykonawczy
 • Matylda Hojnor
 • Martyna Kowacka -. Naczelnik ZHP
 • Agata Królak
 • Karolina Kubis
 • Stanisław Matysiak
 • Piotr Miller
 • Jacob Murray - dyrektor, World Events (Światowe Biuro Skautowe)
 • Adam Niepokój
 • Krzysztof Okuniewski
 • Miłosz Pawlak
 • Monika Woźnica

Zespół planowania Jamboree

Zespół Planowania Jamboree służy jako rdzeń operacyjny dla World Scout Jamboree 2027, składający się z międzynarodowych i międzypokoleniowych wolontariuszy z organizacji członkowskich WOSM, a także zewnętrznych ekspertów w różnych dziedzinach. Wraz z postępem przygotowań, JPT kontynuuje poszerzanie swojego składu. W nadchodzących miesiącach zostaną ogłoszone dodatkowe otwarte nabory, aby jeszcze bardziej zwiększyć możliwości zespołu planistycznego.

Departament Kadr

 • Aleksandra Kurek-Kowalska - kierownik działu

Departament Programu

 • Lucyna Czechowska - kierownik działu

Departament Safe from Harm

 • Richard Simmons - kierownik działu
 • Joanna Ossowska
 • Bartosz Dębecki

Departament Komunikacji 

 • Kinga Pasternak - kierownik działu

Departament Wszyscy jesteśmy gospodarzami

 • Anna Peterko - kierownik działu

Służba zdrowia i służba medyczna

 • Tomasz Augustyniak - kierownik działu

Wsparcie techniczne

 • Jan Kisielewicz - Lead
 • Daniel Catania - Co-Lead

Członkowie personelu

Ograniczona liczba pracowników jest zatrudniona w Komitecie Organizacyjnym Jamboree, aby wspierać działanie JMT i JPT oraz prowadzić relacje z partnerami Jamboree.

 • Karol Gzyl - Dyrektor Wykonawczy
 • Artur Glebko - Dyrektor Finansowy
 • Piotr Pietrzak - Kierownik Biura Wykonawczego
 • Julia Stencel - główna księgowa
Dowiedz się więcej
Partner Uczestnictwa w Światowym Skautowym Kongresie Edukacyjnym
Nadchodzące oficjalne światowe wydarzenia skautowe
Wspiera nas
Organizatorzy

Jamboree napędzane przez wartości

Przygotowując się do Światowego Jamboree Skautowego, zobowiązujemy się do przestrzegania standardów etycznych, norm, praw oraz wewnętrznych przepisów ZHP i Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Wszystkie te zasady opierają się na podstawowych wartościach - Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.
Copyright © 2019-2023 Związek Harcerstwa Polskiego & Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Wszelkie prawa zastrzeżone. Godło Światowego Skauta jest zastrzeżonym znakiem towarowym World Scout Bureau, Inc.

Zdjęcia: © World Scout Bureau, Inc; Getty Images; Pexels GmbH; ZHP/Zuzanna Gałczyńska, Karolina Pośnik, Matylda Hojnor, Karolina Piotrowska, Patryk Sikora, Weronika Małachowska, Agnieszka Madetko-Kurczab, Piotr Rodzoch, Karolina Pośnik, Arkadiusz Wydro, Sebastian Strachowski, Kamil Jasiński, Konrad Kmieć.

Kontakt

Komitet Organizacyjny
XXVI Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10
80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]

Kontakt

Komitet Organizacyjny
26 Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]
Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego został powołany przez Związek Harcerstwa Polskiego jako fundacja na mocy Host Organization Agreement, zapewniając podmiot prawny dla planowania i realizacji Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk pod numerem KRS 0001022285. Posiada numer identyfikacji podatkowej PL-583-347-28-08 oraz numer statystyczny REGON 52467170500000. Siedziba prawna fundacji mieści się przy ulicy Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska.