Safe from Harm

Zdjęcie: © ZHP/Sebastian Strachowski
Jesteśmy oddani zapewnieniu bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia wszystkich uczestników i dorosłych na Światowym Jamboree Skautowym poprzez kompleksowe środki i polityki ochronne.

Safe from Harm jest najwyższym priorytetem dla Ruchu Skautowego. Wierzymy, że naszym obowiązkiem jest pomoc w tworzeniu bezpiecznego i integrującego środowiska, w którym wszyscy przebywają w harcerstwie, oraz umożliwienie samorozwoju młodych ludzi poprzez pozytywne i zdrowe relacje międzyludzkie.

Na przestrzeni lat podjęliśmy znaczące wysiłki w celu wzmocnienia zabezpieczeń dla dzieci, młodzieży dorosłych zaangażowanych w Skautingu w całym Ruchu Skautowym i aktywnie pracujemy nad wsparciem Narodowych Organizacji Skautowych w spełnianiu wymogów Safe from Harm dla członkostwa w WOSM poprzez rozwijanie i wdrażanie polityk, programów i praktyk porównywanych z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Safe from Harm jest zintegrowana ze wszystkimi aspektami światowych i regionalnych wydarzeń skautowych. Światowy Skauting podjął znaczące kroki w celu wzmocnienia ochrony dzieci i młodzieży, m.in. poprzez posiadanie dedykowanego kodeksu postępowania, wspierającego Listening ears dostępnego dla uczestników oraz Safe from Harm procedur jako części standardowego zestawu narzędzi dla Światowych Wydarzeń Skautowych. Skauci mogą również dowiedzieć się więcej o Safe from Harm podczas ofert edukacyjnych na Światowych Wydarzeniach Skautowych, takich jak Namiot Lepszego Świata i strefa dobrego samopoczucia na JOTA-JOTI.

 

Dowiedz się więcej
Nadchodzące oficjalne światowe wydarzenia skautowe
Organizatorzy

Jamboree napędzane przez wartości

Przygotowując się do Światowego Jamboree Skautowego, zobowiązujemy się do przestrzegania standardów etycznych, norm, praw oraz wewnętrznych przepisów ZHP i Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Wszystkie te zasady opierają się na podstawowych wartościach - Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.
Copyright © 2019-2023 Związek Harcerstwa Polskiego & Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Wszelkie prawa zastrzeżone. Godło Światowego Skauta jest zastrzeżonym znakiem towarowym World Scout Bureau, Inc.

Zdjęcia: © World Scout Bureau, Inc; Getty Images; Pexels GmbH; ZHP/Zuzanna Gałczyńska, Karolina Pośnik, Matylda Hojnor, Karolina Piotrowska, Patryk Sikora, Weronika Małachowska, Agnieszka Madetko-Kurczab, Piotr Rodzoch, Karolina Pośnik, Arkadiusz Wydro, Sebastian Strachowski, Kamil Jasiński, Konrad Kmieć.

Kontakt

Komitet Organizacyjny
XXVI Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10
80-823 Gdańsk, Polska
office@wsj2027.pl

Kontakt

Komitet Organizacyjny
26 Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska
office@wsj2027.pl

Główna Kwatera ZHP

Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, Polska

sekretariat[at]zhp.pl, +48 22 339 0645
Rzecznik prasowy ZHP: rzecznik[at]zhp.pl, +48 22 339 0688, mob. +48 601 246 164

Członkowie personelu

Karol Gzyl - Dyrektor Wykonawczy
Artur Glebko - Dyrektor Finansowy
Piotr Pietrzak - Kierownik Biura Wykonawczego
Safe from Harm Zespół
Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego został powołany przez Związek Harcerstwa Polskiego jako fundacja na mocy Host Organization Agreement, zapewniając podmiot prawny dla planowania i realizacji Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk pod numerem KRS 0001022285. Posiada numer identyfikacji podatkowej PL-583-347-28-08 oraz numer statystyczny REGON 52467170500000. Siedziba prawna fundacji mieści się przy ulicy Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska.