Tekst został automatycznie przetłumaczony z języka angielskiego. Aby uzyskać najdokładniejsze informacje, należy przełączyć wersję językową strony na angielską.

Otwarte zaproszenie dla ekspertów technicznych

Zdjęcie: © ZHP/Zuzanna Gałczewska
Zespół Światowego Jamboree Skautowego ma przyjemność zaprosić wolontariuszy do zostania ekspertami technicznymi (TE) na nadchodzące Światowe Jamboree Skautowe. Jest to wyjątkowa okazja, aby przyczynić się do jednego z najważniejszych wydarzeń skautowych na świecie. Chcemy obsadzić 22 stanowiska wolontariuszy w różnych obszarach rozwoju programu. Aplikuj do 25 marca 2024 r.

Wakaty:

Poszukujemy 25 wolontariuszy na stanowiska w różnych obszarach rozwoju programu:

 • TE01: Ratownik (1 stanowisko)
 • TE02: Działania związane ze zdrowiem psychicznym (3 stanowiska)
 • TE03: Pionierstwo, bieg na orientację, topografia, bushcraft (3 pozycje)
 • TE04: Ciało, umysł, duch, społeczność i środowisko (6 stanowisk)
 • TE05: Warsztaty dotyczące różnorodności kulturowej (1 stanowisko)
 • TE06: Rozwój duchowy i różnorodność kulturowa (1 pozycja)
 • TE07: Kajakarstwo (1 pozycja)
 • TE08: Działania na lądzie/w wodzie - Edukacja morska (1 stanowisko)
 • TE09: Żeglarstwo/aktywności wodne (1 stanowisko)
 • TE10: Zaangażowanie społeczne i usługi (2 stanowiska)
 • TE11: Program międzykulturowy (1 stanowisko)
 • TE12: Obywatelstwo globalne i lokalne (4 pozycje)

Obowiązki:

Eksperci techniczni będą tworzyć materiały programowe i ściśle współpracować z działem programowym w celu zaplanowania działań związanych z Jamboree. Oczekuje się, że wezmą oni udział w dwóch osobistych spotkaniach w Polsce, jednym w czerwcu 2024 r. i drugim w 2026 r., z pokryciem wszystkich kosztów podróży i zakwaterowania.

Szczegółowy opis ról i obowiązków można znaleźć tutaj.

Kwalifikowalność:

To zaproszenie jest skierowane przede wszystkim do członków Narodowych Organizacji Skautowych w ramach Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Osoby spoza tego kryterium powinny skontaktować się z nami w celu zweryfikowania kwalifikowalności.

Jak aplikować:

Prześlij swoje zgłoszenie na adres [email protected] do 25 marca 2024 r. do godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego:

 • Curriculum Vitae w języku angielskim, szczegółowo opisujące zarówno doświadczenie zawodowe, jak i harcerskie, wraz z danymi kontaktowymi. Zalecany jest format Europass.
 • List motywacyjny w języku angielskim, nie dłuższy niż cztery akapity, opisujący doświadczenie, umiejętności i motywację do ubiegania się o stanowisko.
 • Potwierdzenie Komendanta Chorągwi lub Komendanta Hufca dla kandydatów z Polski, potwierdzenie członkostwa w Związku Harcerstwa Polskiego dla kandydatów z Wielkiej Brytanii oraz potwierdzenie Międzynarodowego Komisarza Organizacji Członkowskiej WOSM dla kandydatów z innych krajów.

Proces selekcji:

Ze wszystkimi kandydatami skontaktujemy się po upływie terminu, a decyzje zostaną ogłoszone do końca kwietnia 2024 r.

Kandydaci z Wielkiej Brytanii na późniejszym etapie procesu będą proszeni o dostarczenie potwierdzenia od brytyjskiego komisarza międzynarodowego.

Zaangażowanie w integrację:

Organizacja Jamboree dąży do stworzenia środowiska integracyjnego, wolnego od jakiejkolwiek dyskryminacji. Przyjmujemy zgłoszenia od wszystkich osób, które podzielają wartości skautowe.

Skauting jest inkluzywnym ruchem opartym na wartościach zgodnie z Przyrzeczeniem i Prawem Harcerskim. Ubieganie się o stanowiska w Zespole Planowania Jamboree jest otwarte dla wszystkich młodych ludzi i dorosłych, którzy akceptują nasze podstawowe wartości. Organizacja Jamboree sprzeciwia się jakiejkolwiek dyskryminacji, w tym ze względu na rasę, kolor skóry, narodowość, wiek, płeć, orientację seksualną, język, religię, pochodzenie społeczne lub przekonania polityczne - o ile są one zgodne z wartościami skautowymi. Poszanowanie i docenianie różnorodności wszystkich wolontariuszy i pracowników zaangażowanych w organizację Światowego Jamboree Skautowego gwarantuje, że maksymalizujemy potencjał wszystkich młodych ludzi i dorosłych, tworząc lepsze, bardziej sprawiedliwe i bezpieczniejsze środowisko pracy. Twoje dane osobowe będą traktowane z najwyższą poufnością zgodnie z przepisami RODO i będą wykorzystywane wyłącznie w tym procesie rekrutacji. Przechowujemy Twoje dane w sposób bezpieczny i nie udostępniamy ich stronom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody. Przesyłając swoją aplikację, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z niniejszymi warunkami.

To wyjątkowa okazja, aby odegrać kluczową rolę w organizacji niezapomnianego Światowego Jamboree Skautowego. Z niecierpliwością czekamy na zgłoszenia i możliwość współpracy przy tym niezwykłym wydarzeniu.

Pobierz

Szczegółowe informacje dotyczące otwartego naboru ekspertów technicznych (luty 2024 r.)
PDF

Role i obowiązki (TE-OC-2024-02)

Dowiedz się więcej
Partner Uczestnictwa w Światowym Skautowym Kongresie Edukacyjnym
Nadchodzące oficjalne światowe wydarzenia skautowe
Oficjalny Partner
Organizatorzy

Jamboree napędzane przez wartości

Przygotowując się do Światowego Jamboree Skautowego, zobowiązujemy się do przestrzegania standardów etycznych, norm, praw oraz wewnętrznych przepisów ZHP i Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Wszystkie te zasady opierają się na podstawowych wartościach - Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.
Copyright © 2019-2024 Związek Harcerstwa Polskiego & Komitet Organizacyjny 26. Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Wszelkie prawa zastrzeżone. Godło Światowego Jamboree Skautowego jest zastrzeżonym znakiem towarowym World Scout Bureau, Inc.

Pictures: © World Scout Bureau, Inc; Getty Images; Pexels GmbH; ZHP/Zuzanna Gałczyńska, Karolina Pośnik, Matylda Hojnor, Karolina Piotrowska, Patryk Sikora, Weronika Małachowska, Agnieszka Madetko-Kurczab, Piotr Rodzoch, Karolina Pośnik, Arkadiusz Wydro, Sebastian Strachowski, Kamil Jasiński, Konrad Kmieć.

Kontakt

Komitet Organizacyjny
XXVI Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10
80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]

Kontakt

Komitet Organizacyjny
26 Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]
Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego został powołany przez Związek Harcerstwa Polskiego jako fundacja na mocy Host Organization Agreement, zapewniając podmiot prawny dla planowania i realizacji Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk pod numerem KRS 0001022285. Posiada numer identyfikacji podatkowej PL-583-347-28-08 oraz numer statystyczny REGON 52467170500000. Siedziba prawna fundacji mieści się przy ulicy Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska.