Tekst został automatycznie przetłumaczony z języka angielskiego. Aby uzyskać najdokładniejsze informacje, należy przełączyć wersję językową strony na angielską.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zbierania, przechowywania i przetwarzania danych osobowych użytkowników, na stronach internetowych Administratora. Polityka Prywatności określa zakres i cel przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe, użytkowników ich formularzy kontaktowych, kandydatów na pracowników, kandydatów na współpracowników, darczyńców, interesariuszy, fan page'y.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Komitet Organizacyjny XXXVI Światowego Jamboree Skautowego (dalej: "ADMINISTRATOR"), z siedzibą: 80-823 Gdańsk, ul. Za Murami 2-10. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 80-823 Gdańsk, ul. Za Murami 2-10 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

Inspektor Ochrony Danych

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych

Podstawa prawna

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

Kontakt

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, które podałeś kontaktując się z nami (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne dane, które podałeś w treści wiadomości). Podanie tych danych osobowych jest niezbędne, aby móc nawiązać kontakt.

Powyższe dane osobowe wykorzystujemy w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie zapytanie. Działamy na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest zapewnienie Państwu kontaktu - art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat, po tym czasie niezbędność danych zostanie zweryfikowana i ewentualnie usunięta.

Dane nie pochodzą od osób trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Kontakt poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronach internetowych

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, które podałeś kontaktując się z nami (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne dane, które podałeś w treści wiadomości skierowanej do danego Administratora). Podanie tych danych osobowych jest niezbędne, aby móc nawiązać kontakt.

Powyższe dane osobowe wykorzystujemy w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie zapytanie. Działamy na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu kontaktu - art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat, po tym czasie niezbędność danych zostanie zweryfikowana i ewentualnie usunięta.

Dane nie pochodzą od osób trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Kontakty biznesowe

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wymiany danych osobowych w ramach kontaktów biznesowych. Działamy na podstawie naszego uzasadnionego interesu - art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe mogą pochodzić od osób trzecich, między innymi: pracowników, współpracowników, kontrahentów, klientów, urzędników, w związku z naszą działalnością. Dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo.
Administratorzy nie przewidują zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Przyciski mediów społecznościowych

Umieszczając na naszych stronach internetowych przyciski mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, LinkedIn), dajemy operatorom tych stron możliwość gromadzenia danych osobowych użytkowników naszych stron internetowych i dalszego ich przetwarzania w celach określonych przez tych operatorów. Robimy to na dwa sposoby:

Po pierwsze, odsyłamy Państwa za pomocą kliknięcia przycisku do strony internetowej odpowiedniego portalu społecznościowego, gdzie mogą Państwo polubić lub śledzić nasz fanpage, a także polecić go swoim znajomym; Państwa aktywność na portalach społecznościowych jest śledzona przez operatorów tych sieci, a zebrane w ten sposób dane są przez nich wykorzystywane m.in. do celów marketingu behawioralnego; dotyczy to wyłącznie użytkowników naszych stron, którzy są subskrybentami usług sieci społecznościowych;

Po drugie, umożliwiamy operatorom sieci społecznościowych umieszczanie plików cookie na Państwa urządzeniu, aby mogli oni śledzić Państwa aktywność na różnych stronach internetowych; zebrane w ten sposób dane są przez nich wykorzystywane m.in. do celów marketingu behawioralnego; dotyczy to wszystkich użytkowników naszych stron internetowych niezależnie od tego, czy są oni subskrybentami usług społecznościowych; Celem umieszczania przez nas przycisków sieci społecznościowych na naszych stronach internetowych jest zwiększenie atrakcyjności tych stron.

Działamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna wykorzystania danych przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest promocja i upublicznienie działalności Administratora.
W związku z realizacją celów opisanych powyżej nie przechowujemy danych o charakterze osobowym. Dane takie mogą być jednak przechowywane - ze względu na samodzielnie zdefiniowane cele - przez operatorów portali społecznościowych. Odbywa się to jednak poza jakąkolwiek umową z tymi operatorami.

Prowadzenie fan page'y na portalach społecznościowych

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, które zbieramy w związku z wizytami na naszych stronach fanowskich w sieciach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, LinkedIn) oraz aktywnością na tych stronach fanowskich, w tym informacjami o śledzeniu i polubieniu strony fanowskiej, zamieszczaniu, komentowaniu treści publikowanych na stronie fanowskiej, reagowaniu na treści publikowane na stronie fanowskiej oraz udostępnianiu treści publikowanych na stronie fanowskiej innym użytkownikom, itp.) Informacje te, zgodnie z charakterem sieci społecznościowych, są publiczne dla wszystkich lub niektórych innych użytkowników tych sieci. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia fanpage'a, w tym tworzenia atrakcyjnych treści i udostępniania ich użytkownikom sieci społecznościowych.

Działamy na podstawie tego, że wykorzystanie danych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Podstawą prawną wykorzystania danych przewidzianych w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Rekrutacja na podstawie Kodeksu Pracy

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej, w zakresie określonym przepisami prawa pracy - art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO - na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa pracy na podstawie wyrażonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Możliwe jest również przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłej rekrutacji pracowników w przypadku wyrażenia zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeżeli w dokumentach rekrutacyjnych zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - art. 9 ust. 2 lit. a).

W przypadku kandydatów niewybranych dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a następnie przez okres 3 lat w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach, dane będą przechowywane przez okres 1 roku.

W przypadku kandydatów, z którymi została zawarta umowa o pracę, dane są włączane do akt osobowych pracownika i przechowywane zgodnie z przepisami prawa.

Dane nie pochodzą od osób trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Rekrutacja na podstawie Kodeksu cywilnego

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie prawa cywilnego - art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO - na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Możliwe jest również przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłej rekrutacji współpracowników w przypadku wyrażenia zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeżeli w dokumentach rekrutacyjnych zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - art. 9 ust. 2 lit. a).

W przypadku kandydatów niewybranych dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a następnie przez okres 3 lat w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach, dane będą przechowywane przez okres 1 roku.

W przypadku kandydatów, z którymi została zawarta współpraca, dane są włączane do akt osobowych osoby współpracującej i przechowywane zgodnie z przepisami prawa.

Dane nie pochodzą od osób trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Administracja serwerem i statystyki dotyczące wykorzystania zasobów naszych stron internetowych

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe dotyczące Twojej aktywności na naszych stronach internetowych, które obejmują treść żądań HTTP kierowanych do naszego serwera przez Twoje urządzenie (adres URL, adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, język przeglądarki, data i godzina żądania, identyfikator pliku cookie, przeglądane zasoby strony). Zebrane w ten sposób dane są przechowywane w logach serwera. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do administrowania serwerem, zapewnienia jego bezpieczeństwa oraz w celach statystycznych. Działamy na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Cookies

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników w celu korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies identyfikują Użytkownika, umożliwiając dostosowanie zawartości strony internetowej, z której korzysta, do jego potrzeb. Dzięki zapamiętywaniu preferencji Użytkownika, możliwe jest dostosowanie treści kierowanych do niego,
w tym reklam. Administrator Danych Osobowych wykorzystuje pliki Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody korzystania ze strony internetowej, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnętrznie w celu optymalizacji działań.

Pliki cookies są wykorzystywane w celu:

1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika,
3. tworzenia statystyk,
4. utrzymania sesji Użytkownika,
5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzania, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, w celu poprawy funkcjonowania Serwisu zapewniającego bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym służącym do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione m.in. w taki sposób, aby blokować automatyczną instalację Cookies lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć lub przywrócić możliwość gromadzenia plików cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, co w przyszłości może utrudnić korzystanie z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie będzie oznaczało braku możliwości przeglądania treści zamieszczonych na Stronie internetowej, z wyjątkiem tych, do których dostęp wymaga logowania. Brak zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu powoduje automatyczne zamieszczanie Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika).

Dane przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Informacje dotyczące Cookies dotyczą również innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

Podmioty, którym ujawniamy Twoje dane osobowe

Nasza strona zawiera linki do innych stron internetowych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności tam określoną po przejściu na te inne strony. Niniejsza Polityka dotyczy wyłącznie strony internetowej prowadzonej przez Administratora.

Twoje dane osobowe ujawniamy do: Microsoft Sp. z o.o., cyber_Folks S.A., Związek Harcerstwa Polskiego, Google Analytics.

Administrator może przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego w związku ze współpracą ze Światową Organizacją Ruchu Skautowego - WOSM.

Ponadto dane osobowe mogą być ujawnione organom władzy publicznej na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z nami na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Twoje prawa

W związku z wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych, możesz zażądać od nas:

  • dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania kopii danych osobowych oraz uzyskania informacji związanych z wykorzystaniem danych osobowych (art. 15 RODO),
  • kopii Twoich danych osobowych, które sam nam przekazałeś, oraz do przekazania tej kopii Tobie lub podmiotowi przez Ciebie wskazanemu w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego (art. 20 RODO),
  • sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli są one niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16 RODO),
    usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (art. 17 RODO), jeżeli cel lub podstawa prawna wykorzystania tych danych przestała istnieć, np. z powodu wycofania przez Państwa zgody lub wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, lub jeżeli Państwa dane osobowe zostały wykorzystane niezgodnie z prawem,
  • ograniczyć wykorzystanie Państwa danych osobowych (art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozpatrzenia zasadności Państwa żądania usunięcia lub sprostowania tych danych lub rozpatrzenia zasadności sprzeciwu lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

Możesz wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes (art. 21 RODO). Na skutek Twojego sprzeciwu rozważymy, czy z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, Twoje prawa i wolności są nadrzędne wobec względów ochrony poufności przetwarzanych przez nas danych osobowych.

W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę na wykorzystanie danych osobowych (art. 7 RODO). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem ich wykorzystania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi w związku z wykorzystaniem Pani/Pana danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę można wnieść elektronicznie, pisemnie lub ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.

Zmiany w Polityce Prywatności

Możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności w zależności od potrzeb. O wszelkich zmianach i uzupełnieniach będziemy informować poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na naszych stronach internetowych, a w przypadku istotnych zmian będziemy informować bezpośrednio na wskazany adres e-mail.

Region goszczący
Nadchodzące oficjalne światowe wydarzenia skautowe
Oficjalny Partner
Organizatorzy

Jamboree napędzane przez wartości

Przygotowując się do Światowego Jamboree Skautowego, zobowiązujemy się do przestrzegania standardów etycznych, norm, praw oraz wewnętrznych przepisów ZHP i Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Wszystkie te zasady opierają się na podstawowych wartościach - Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.
Copyright © 2019-2024 Związek Harcerstwa Polskiego & Komitet Organizacyjny 26. Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Wszelkie prawa zastrzeżone. Godło Światowego Jamboree Skautowego jest zastrzeżonym znakiem towarowym World Scout Bureau, Inc.

Pictures: © World Scout Bureau, Inc; Getty Images; Pexels GmbH; ZHP/Zuzanna Gałczyńska, Karolina Pośnik, Matylda Hojnor, Karolina Piotrowska, Patryk Sikora, Weronika Małachowska, Agnieszka Madetko-Kurczab, Piotr Rodzoch, Karolina Pośnik, Arkadiusz Wydro, Sebastian Strachowski, Kamil Jasiński, Konrad Kmieć.

Kontakt

Komitet Organizacyjny
XXVI Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10
80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]

Kontakt

Komitet Organizacyjny
26 Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]
Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego został powołany przez Związek Harcerstwa Polskiego jako fundacja na mocy Host Organization Agreement, zapewniając podmiot prawny dla planowania i realizacji Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk pod numerem KRS 0001022285. Posiada numer identyfikacji podatkowej PL-583-347-28-08 oraz numer statystyczny REGON 52467170500000. Siedziba prawna fundacji mieści się przy ulicy Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska.