Tekst został automatycznie przetłumaczony z języka angielskiego. Aby uzyskać najdokładniejsze informacje, należy przełączyć wersję językową strony na angielską.

ZHP wybrane na gospodarza Światowego Jamboree Skautowego 2027 r.

30 sierpnia 2021 r.
Zdjęcie: © ZHP/Google
Związek Harcerstwa Polskiego został mianowany gospodarzem Jamboree 2027 przez 42 Światową Konferencję Skautową w wyniku głosowania na sesji plenarnej przez organizacje członkowskie.

Związek Harcerstwa Polskiego został mianowany gospodarzem Jamboree 2027 przez 42 Światową Konferencję Skautową w wyniku głosowania na sesji plenarnej przez organizacje członkowskie.

Światowe Imprezy Skautowe, takie jak Jamboree, są okazją do zgromadzenia naszego Ruchu w wyjątkowym środowisku edukacyjnym, gdzie młodzi ludzie i wolontariusze mogą uczestniczyć w działaniach skautowych, rozwijać nowe umiejętności, budować przyjaźnie i poznawać różne kultury.

Światowe Jamboree Skautowe odbywa się co cztery lata w innym kraju i jest największym plenerowym wydarzeniem edukacyjnym dla młodzieży organizowanym przez Światowy Skauting we współpracy z krajowymi Gospodarzami. Jamboree może zgromadzić do 40.000 osób z całego świata i ma na celu promowanie pokoju i zrozumienia. Uczestnicy muszą być w wieku od 14 do 17 lat w czasie trwania wydarzenia. Osoby, które ukończyły 18 lat, mogą wziąć udział w Jamboree jako wolontariusze International Service Team.

Jamboree 2027 będzie gościć w Polsce, kraju położonym w Europie Środkowej, liczącym 38,5 mln mieszkańców i znanym z gościnności. Polscy skauci chcą zaangażować kolejne pokolenie młodych liderów i planują skupić swój program wokół tematu "odważnie".

Uczestnicy będą zachęcani do refleksji nad relacjami z samym sobą, swoimi rówieśnikami, społecznością i naszą planetą. Mieszanka zajęć edukacyjnych, wciągających wyzwań i zabawnych przygód na świeżym powietrzu stworzy zrównoważony program. Szczególną atrakcją będą obchody 120. rocznicy powstania skautingu podczas uroczystości Dnia Przyjaźni 1 sierpnia 2027 roku.

Związek Harcerstwa Polskiego zaprosi młodzież z całego świata na Wyspę Sobieszewską przy malowniczym mieście Gdańsk, które położone jest w nadmorskiej części północnego regionu Polski.

Region goszczący
Nadchodzące oficjalne światowe wydarzenia skautowe
Oficjalny Partner
Organizatorzy

Jamboree napędzane przez wartości

Przygotowując się do Światowego Jamboree Skautowego, zobowiązujemy się do przestrzegania standardów etycznych, norm, praw oraz wewnętrznych przepisów ZHP i Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Wszystkie te zasady opierają się na podstawowych wartościach - Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.
Copyright © 2019-2024 Związek Harcerstwa Polskiego & Komitet Organizacyjny 26. Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Wszelkie prawa zastrzeżone. Godło Światowego Jamboree Skautowego jest zastrzeżonym znakiem towarowym World Scout Bureau, Inc.

Pictures: © World Scout Bureau, Inc; Getty Images; Pexels GmbH; ZHP/Zuzanna Gałczyńska, Karolina Pośnik, Matylda Hojnor, Karolina Piotrowska, Patryk Sikora, Weronika Małachowska, Agnieszka Madetko-Kurczab, Piotr Rodzoch, Karolina Pośnik, Arkadiusz Wydro, Sebastian Strachowski, Kamil Jasiński, Konrad Kmieć.

Kontakt

Komitet Organizacyjny
XXVI Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10
80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]

Kontakt

Komitet Organizacyjny
26 Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]
Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego został powołany przez Związek Harcerstwa Polskiego jako fundacja na mocy Host Organization Agreement, zapewniając podmiot prawny dla planowania i realizacji Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk pod numerem KRS 0001022285. Posiada numer identyfikacji podatkowej PL-583-347-28-08 oraz numer statystyczny REGON 52467170500000. Siedziba prawna fundacji mieści się przy ulicy Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska.