Zespół Planowania Światowego Jamboree Skautowego powiększa się o różnorodne talenty

16 kwietnia 2023 r.
Zdjęcie: © ZHP/Miłosz Pawlak
W drugim pakiecie rekrutacyjnym, który zakończył się 15 kwietnia 2023 roku, otrzymaliśmy wiele wartościowych zgłoszeń.

Jesteśmy podekscytowani, że możemy przedstawić aktualizację procesu aplikacyjnego Zespołu Planowania Jamboree. W terminie do 15 kwietnia otrzymaliśmy zgłoszenia od imponujących kandydatów na kluczowe stanowiska w działach Relacji z Reprezentacjami, Miasteczka Jamboree oraz Zarządzania i Transferu Wiedzy.

Przeglądając zgłoszenia, widzimy, że Zespół Planowania Jamboree rośnie w siłę dzięki doświadczonym, międzypokoleniowym wolontariuszom z kraju i zagranicy.

Ten oddany zespół będzie prowadził przygotowania do World Scout Jamboree przez następne cztery lata.

Następna runda aplikacyjna jest ustalona na maj, z kolejnymi możliwościami rekrutacji jesienią i wiosną przyszłego roku. Bądźcie na bieżąco, ponieważ zbieramy niesamowity zespół do tego ważnego wydarzenia.

Nadchodzące oficjalne światowe wydarzenia skautowe
Organizatorzy

Jamboree napędzane przez wartości

Przygotowując się do Światowego Jamboree Skautowego, zobowiązujemy się do przestrzegania standardów etycznych, norm, praw oraz wewnętrznych przepisów ZHP i Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Wszystkie te zasady opierają się na podstawowych wartościach - Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.
Copyright © 2019-2023 Związek Harcerstwa Polskiego & Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Wszelkie prawa zastrzeżone. Godło Światowego Skauta jest zastrzeżonym znakiem towarowym World Scout Bureau, Inc.

Zdjęcia: © World Scout Bureau, Inc; Getty Images; Pexels GmbH; ZHP/Zuzanna Gałczyńska, Karolina Pośnik, Matylda Hojnor, Karolina Piotrowska, Patryk Sikora, Weronika Małachowska, Agnieszka Madetko-Kurczab, Piotr Rodzoch, Karolina Pośnik, Arkadiusz Wydro, Sebastian Strachowski, Kamil Jasiński, Konrad Kmieć.

Kontakt

Komitet Organizacyjny
XXVI Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10
80-823 Gdańsk, Polska
office@wsj2027.pl

Kontakt

Komitet Organizacyjny
26 Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska
office@wsj2027.pl

Główna Kwatera ZHP

Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, Polska

sekretariat[at]zhp.pl, +48 22 339 0645
Rzecznik prasowy ZHP: rzecznik[at]zhp.pl, +48 22 339 0688, mob. +48 601 246 164

Członkowie personelu

Karol Gzyl - Dyrektor Wykonawczy
Artur Glebko - Dyrektor Finansowy
Piotr Pietrzak - Kierownik Biura Wykonawczego
Safe from Harm Zespół
Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego został powołany przez Związek Harcerstwa Polskiego jako fundacja na mocy Host Organization Agreement, zapewniając podmiot prawny dla planowania i realizacji Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk pod numerem KRS 0001022285. Posiada numer identyfikacji podatkowej PL-583-347-28-08 oraz numer statystyczny REGON 52467170500000. Siedziba prawna fundacji mieści się przy ulicy Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska.