Tekst został automatycznie przetłumaczony z języka angielskiego. Aby uzyskać najdokładniejsze informacje, należy przełączyć wersję językową strony na angielską.

Zespół World Scout Jamboree 2027 dołącza do Koreańskiego Jamboree

08 sierpnia 2023 r.
Zdjęcie: © ZHP/ Sara Ejsmont, Matylda Hojnor
Przedstawiciele zespołu World Scout Jamboree 2027 oficjalnie dołączyli do trwającego w Korei Jamboree. Kierując się mottem Jamboree: "Wszystko, co robisz, rób odważnie", ich udział ma na celu zdobycie wiedzy, nawiązanie kontaktów z wolontariuszami i integrację z zespołem Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM).

Polski zespół przygotował specjalny namiot, w którym odwiedzający otrzymają kompleksowe informacje na temat nadchodzącego Jamboree 2027, które odbędzie się w Gdańsku na stronie Wyspa Sobieszewska. Namiot oferuje również wgląd w polską turystykę i kulturę. Najważniejsze atrakcje to historyczny Kraków, malownicze Tatry i spokojne pojezierze mazurskie. Ponadto odwiedzający zapoznają się z głęboko zakorzenionymi polskimi wartościami solidarności i wolności, które ukształtowały historię i ducha narodu.

Inicjatywa ta nie tylko wzmacnia więzi między środowiskami harcerskimi, ale także obiecuje zanurzyć uczestników w bogatej kulturze Polski i jej odważnym dążeniu do wolności.

Pomimo nadchodzącego zjawiska pogodowego, które wymagało podjęcia decyzji o przeniesieniu się poza kemping w Saemangeum, jamboree w Korei trwa nadal. Entuzjazm wśród uczestników pozostaje wysoki i wszyscy z niecierpliwością oczekują nadchodzących dni i piątkowego wydarzenia zamykającego. Duch odporności odzwierciedla zaangażowanie skautów w pokonywanie wyzwań i świętowanie jedności.

Region goszczący
Nadchodzące oficjalne światowe wydarzenia skautowe
Oficjalny Partner
Organizatorzy

Jamboree napędzane przez wartości

Przygotowując się do Światowego Jamboree Skautowego, zobowiązujemy się do przestrzegania standardów etycznych, norm, praw oraz wewnętrznych przepisów ZHP i Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Wszystkie te zasady opierają się na podstawowych wartościach - Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.
Copyright © 2019-2024 Związek Harcerstwa Polskiego & Komitet Organizacyjny 26. Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Wszelkie prawa zastrzeżone. Godło Światowego Jamboree Skautowego jest zastrzeżonym znakiem towarowym World Scout Bureau, Inc.

Pictures: © World Scout Bureau, Inc; Getty Images; Pexels GmbH; ZHP/Zuzanna Gałczyńska, Karolina Pośnik, Matylda Hojnor, Karolina Piotrowska, Patryk Sikora, Weronika Małachowska, Agnieszka Madetko-Kurczab, Piotr Rodzoch, Karolina Pośnik, Arkadiusz Wydro, Sebastian Strachowski, Kamil Jasiński, Konrad Kmieć.

Kontakt

Komitet Organizacyjny
XXVI Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10
80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]

Kontakt

Komitet Organizacyjny
26 Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]
Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego został powołany przez Związek Harcerstwa Polskiego jako fundacja na mocy Host Organization Agreement, zapewniając podmiot prawny dla planowania i realizacji Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk pod numerem KRS 0001022285. Posiada numer identyfikacji podatkowej PL-583-347-28-08 oraz numer statystyczny REGON 52467170500000. Siedziba prawna fundacji mieści się przy ulicy Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska.