Tekst został automatycznie przetłumaczony z języka angielskiego. Aby uzyskać najdokładniejsze informacje, należy przełączyć wersję językową strony na angielską.

Szefowie kontyngentów na Światowe Jamboree Skautowe 2023 kończą ostatnie spotkanie

02 maja 2023 r.
Zdjęcie: © Komitet Organizacyjny 25 Światowego Jamboree Skautowego 2023 r.
Przez ostatnie pięć dni w North Jeolla w Republice Korei ponad 300 szefów kontyngentów i członków zespołów organizacyjnych pracowało na wspólnej odprawie przed rozpoczynającym się 1 sierpnia br. Światowym Jamboree Skautowym.

Spotkanie było okazją do wymiany najnowszych informacji i porozumień, które pomogą ponad 150 kontyngentom z organizacji członkowskich WOSM przygotować się do największego na świecie outdoorowego wydarzenia edukacyjnego - Światowego Jamboree Skautowego.

Do spotkania dołączyli również przedstawiciele "Polski 2027". Mieliśmy okazję zobaczyć przygotowania z pierwszej ręki, nawiązać relacje z naszymi odpowiednikami z Korei Południowej oraz zapoznać się z tym, co czeka nas już za cztery lata. Był to również czas na obserwację postępu prac infrastrukturalnych związanych z budową pola namiotowego.

Skorzystaliśmy również z okazji, aby spotkać się osobiście z niektórymi wolontariuszami, którzy zgłosili się do "Polski 2027" podczas ostatniego otwartego naboru. Wolontariusze ci są zaangażowani w przygotowania do tegorocznego jamboree.

Ponieważ naszą aspiracją jest budowanie kultury organizacyjnej w oparciu o doświadczenia poprzednich organizatorów i przekazywanie zdobytej wiedzy i doświadczenia kolejnym, nie jest to nasza ostatnia interakcja z organizatorami Jamboree 2023.

Tymczasem wracamy do Europy z jasno określonymi zadaniami na najbliższe 90 dni przed rozpoczęciem Jamboree. Spotkamy się ponownie w Korei - znajdziecie nas na kempingu w strefie Delta, w namiocie "Polska 2027".

Partner Uczestnictwa w Światowym Skautowym Kongresie Edukacyjnym
Nadchodzące oficjalne światowe wydarzenia skautowe
Oficjalny Partner
Organizatorzy

Jamboree napędzane przez wartości

Przygotowując się do Światowego Jamboree Skautowego, zobowiązujemy się do przestrzegania standardów etycznych, norm, praw oraz wewnętrznych przepisów ZHP i Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Wszystkie te zasady opierają się na podstawowych wartościach - Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.
Copyright © 2019-2023 Związek Harcerstwa Polskiego & Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Wszelkie prawa zastrzeżone. Godło Światowego Skauta jest zastrzeżonym znakiem towarowym World Scout Bureau, Inc.

Zdjęcia: © World Scout Bureau, Inc; Getty Images; Pexels GmbH; ZHP/Zuzanna Gałczyńska, Karolina Pośnik, Matylda Hojnor, Karolina Piotrowska, Patryk Sikora, Weronika Małachowska, Agnieszka Madetko-Kurczab, Piotr Rodzoch, Karolina Pośnik, Arkadiusz Wydro, Sebastian Strachowski, Kamil Jasiński, Konrad Kmieć.

Kontakt

Komitet Organizacyjny
XXVI Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10
80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]

Kontakt

Komitet Organizacyjny
26 Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]
Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego został powołany przez Związek Harcerstwa Polskiego jako fundacja na mocy Host Organization Agreement, zapewniając podmiot prawny dla planowania i realizacji Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk pod numerem KRS 0001022285. Posiada numer identyfikacji podatkowej PL-583-347-28-08 oraz numer statystyczny REGON 52467170500000. Siedziba prawna fundacji mieści się przy ulicy Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska.