Tekst został automatycznie przetłumaczony z języka angielskiego. Aby uzyskać najdokładniejsze informacje, należy przełączyć wersję językową strony na angielską.

Zbieranie informacji zwrotnych podczas 25. Światowego Jamboree Skautowego w Korei

Formularze zwrotne dla Polskiego Kontyngentu

Uczestnicy z Polski 

Jak zapewne wiecie, w 2027 roku będziemy gospodarzami 26. Światowego Jamboree Skautowego w Gdańsku. Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc podczas obecnego Jamboree w zbieraniu ważnych informacji zwrotnych, które możemy wykorzystać, aby polskie Jamboree było jak najlepsze.

Chcielibyśmy, abyś podczas Jamboree przekazał drobne informacje zwrotne za pomocą formularza znajdującego się pod tym linkiem - https://forms.office.com/e/ErJE2pbPCU

Formularz jest dość krótki, a jego wypełnienie za każdym razem zajmie tylko kilka minut - idealnie, gdy czekasz w kolejce na następną aktywność lub odpoczywasz w swoim obozowisku. Weźmiemy wszystkie opinie, które nam przekażesz i wykorzystamy je, aby dowiedzieć się o rzeczach, które były niesamowite i tych, które były nieco mniej dobre...

Zdjęcia można wysyłać bezpośrednio na adres e-mail [email protected].

Liderzy polskich jednostek

Jak zapewne wiecie, w 2027 roku będziemy gospodarzami 26. Światowego Jamboree Skautowego w Gdańsku. Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc podczas obecnego Jamboree w zbieraniu ważnych informacji zwrotnych, które możemy wykorzystać, aby polskie Jamboree było jak najlepsze.

Chcielibyśmy, abyście dostarczali krótkie raporty podczas Jamboree za pomocą formularza znajdującego się pod tym linkiem - https://forms.office.com/e/QMA5ZCCY4X. Formularz jest dość krótki, a jego wypełnienie za każdym razem zajmie tylko kilka minut. Weźmiemy wszystkie opinie, które nam przekażesz i wykorzystamy je, aby dowiedzieć się o rzeczach, które były niesamowite i tych, które były nieco mniej dobre...

Mamy również podobny formularz do użytku przez młodych ludzi w jednostce, który koncentruje się na nieco innych aspektach Jamboree, ich formularz można znaleźć na stronie https://forms.office.com/e/ErJE2pbPCU

Zdjęcia można wysyłać bezpośrednio na adres e-mail [email protected].

Polski IST

W ramach przygotowań do 26. Światowego Jamboree Skautowego w Polsce 2027 zbieramy ważne informacje zwrotne od członków polskiego kontyngentu. Jako członkowie IST mamy nadzieję, że będziecie w stanie przedstawić krótkie raporty dotyczące różnych obszarów Jamboree.

Formularz można znaleźć pod tym linkiem - https://forms.office.com/e/zgYCUK5vDmWypełnienie formularza zajmie tylko kilka minut i można go wypełnić więcej niż jeden raz. Ta informacja zwrotna pomoże nam uczynić Poland 2027 najlepszym możliwym Jamboree.

Zdjęcia można wysyłać bezpośrednio na adres e-mail [email protected].

CMT

W ramach przygotowań do 26. Światowego Jamboree Skautowego w Polsce 2027 zbieramy ważne informacje zwrotne od członków polskiego kontyngentu. Jako członkowie CMT mamy nadzieję, że będziecie w stanie przedstawić krótkie raporty dotyczące różnych obszarów Jamboree.

Formularz można znaleźć pod tym linkiem - https://forms.office.com/e/yatc5P6GfSWypełnienie formularza zajmie tylko kilka minut i można go wypełnić więcej niż jeden raz. Ta informacja zwrotna pomoże nam uczynić Poland 2027 najlepszym możliwym Jamboree.

Zdjęcia można wysyłać bezpośrednio na adres e-mail [email protected].

Partner Uczestnictwa w Światowym Skautowym Kongresie Edukacyjnym
Nadchodzące oficjalne światowe wydarzenia skautowe
Oficjalny Partner
Organizatorzy

Jamboree napędzane przez wartości

Przygotowując się do Światowego Jamboree Skautowego, zobowiązujemy się do przestrzegania standardów etycznych, norm, praw oraz wewnętrznych przepisów ZHP i Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Wszystkie te zasady opierają się na podstawowych wartościach - Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.
Copyright © 2019-2024 Związek Harcerstwa Polskiego & Komitet Organizacyjny 26. Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Wszelkie prawa zastrzeżone. Godło Światowego Jamboree Skautowego jest zastrzeżonym znakiem towarowym World Scout Bureau, Inc.

Pictures: © World Scout Bureau, Inc; Getty Images; Pexels GmbH; ZHP/Zuzanna Gałczyńska, Karolina Pośnik, Matylda Hojnor, Karolina Piotrowska, Patryk Sikora, Weronika Małachowska, Agnieszka Madetko-Kurczab, Piotr Rodzoch, Karolina Pośnik, Arkadiusz Wydro, Sebastian Strachowski, Kamil Jasiński, Konrad Kmieć.

Kontakt

Komitet Organizacyjny
XXVI Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10
80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]

Kontakt

Komitet Organizacyjny
26 Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]
Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego został powołany przez Związek Harcerstwa Polskiego jako fundacja na mocy Host Organization Agreement, zapewniając podmiot prawny dla planowania i realizacji Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk pod numerem KRS 0001022285. Posiada numer identyfikacji podatkowej PL-583-347-28-08 oraz numer statystyczny REGON 52467170500000. Siedziba prawna fundacji mieści się przy ulicy Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska.