Tekst został automatycznie przetłumaczony z języka angielskiego. Aby uzyskać najdokładniejsze informacje, należy przełączyć wersję językową strony na angielską.

Rekrutacja do zespołu planującego Jamboree: Dołącz do przygody życia!

26 lutego 2024 r.
Zdjęcie: © Mikołaj Zawiślak/ZHP/JOC
Światowe Jamboree Skautowe Polska 2027 jest na horyzoncie, a Zespół Planowania Jamboree wzywa pasjonatów do obsadzenia kilku kluczowych stanowisk. Jest to wyjątkowa okazja, aby przyczynić się do jednego z najbardziej oczekiwanych wydarzeń w świecie skautingu, na tle bogatej kultury i historii Polski.

Dział usług gastronomicznych: Poszukujemy współkierowników

Dział Food Services poszukuje dwóch Co-Headów do nadzorowania dostarczania pożywnych, zróżnicowanych i zrównoważonych opcji żywnościowych dla uczestników Jamboree. Rola ta ma kluczowe znaczenie dla promowania zdrowego stylu życia i dbałości o środowisko wśród skautów z całego świata. Idealni kandydaci będą ściśle współpracować z zespołem zarządzającym Jamboree i innymi działami w celu zapewnienia wysokiej jakości i przystępnych cenowo usług gastronomicznych. Kluczowe obowiązki obejmują rozwój strategii, alokację zasobów, relacje z dostawcami i inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Kandydaci powinni mieć doświadczenie w zarządzaniu łańcuchem dostaw żywności lub w przemyśle spożywczym, a także doświadczenie w skautingu lub działalności zawodowej związanej z usługami gastronomicznymi. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 lutego 2024 r. Więcej informacji

Dział Zaangażowania Gospodarzy: Otwarte stanowiska członkowskie

Wydział Zaangażowania Gospodarzy poszukuje członków do pomocy w realizacji programu "Wszyscy jesteśmy gospodarzami", mającego na celu zwiększenie zaangażowania i doświadczeń edukacyjnych członków ZHP oraz promowanie możliwości wolontariatu. Rola ta jest zarezerwowana dla aktywnych członków ZHP z silnym doświadczeniem w zarządzaniu projektami, najlepiej z doświadczeniem w organizacji dużych wydarzeń krajowych lub międzynarodowych. Wybrany kandydat odegra znaczącą rolę w tworzeniu przyjaznej atmosfery dla uczestników Jamboree i wspieraniu współpracy międzynarodowej. Zgłoszenia są otwarte do 10 marca 2024 r. Więcej informacji

Dział zarządzania obiektami: Stanowisko Co-Head

Dział Venue Management poszukuje osoby na stanowisko Co-Head, aby zapewnić skuteczną koordynację i obsługę obiektów Jamboree. Obejmuje to nadzór nad konfiguracją, konserwacją i demontażem przestrzeni eventowych, zapewniając bezpieczeństwo i funkcjonalność. Co-Head będzie współpracował z innym Co-Head i różnymi zespołami w celu przygotowania i zarządzania miejscami takimi jak Plaza, Jamboree HQ, Check-In Centre i inne. Kandydaci powinni mieć doświadczenie w zarządzaniu wydarzeniami, zarządzaniu operacyjnym oraz posiadać silne umiejętności przywódcze i logistyczne. Termin rekrutacji na to stanowisko również upływa 10 marca 2024 r. Dowiedz się więcej

Stanowiska te oferują niezrównaną szansę wywarcia znaczącego wpływu na scenie globalnej, przyczyniając się do wydarzenia, które ucieleśnia skautowego ducha przygody, przyjaźni i globalnej solidarności. Jeśli jesteś gotowy podjąć to wyzwanie i pomóc stworzyć niezapomniane doświadczenie dla skautów na całym świecie, zachęcamy do aplikowania. Dołącz do nas w tworzeniu Światowego Jamboree Skautowego w Polsce w 2027 roku!

Partner Uczestnictwa w Światowym Skautowym Kongresie Edukacyjnym
Nadchodzące oficjalne światowe wydarzenia skautowe
Oficjalny Partner
Organizatorzy

Jamboree napędzane przez wartości

Przygotowując się do Światowego Jamboree Skautowego, zobowiązujemy się do przestrzegania standardów etycznych, norm, praw oraz wewnętrznych przepisów ZHP i Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Wszystkie te zasady opierają się na podstawowych wartościach - Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.
Copyright © 2019-2024 Związek Harcerstwa Polskiego & Komitet Organizacyjny 26. Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Wszelkie prawa zastrzeżone. Godło Światowego Jamboree Skautowego jest zastrzeżonym znakiem towarowym World Scout Bureau, Inc.

Pictures: © World Scout Bureau, Inc; Getty Images; Pexels GmbH; ZHP/Zuzanna Gałczyńska, Karolina Pośnik, Matylda Hojnor, Karolina Piotrowska, Patryk Sikora, Weronika Małachowska, Agnieszka Madetko-Kurczab, Piotr Rodzoch, Karolina Pośnik, Arkadiusz Wydro, Sebastian Strachowski, Kamil Jasiński, Konrad Kmieć.

Kontakt

Komitet Organizacyjny
XXVI Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10
80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]

Kontakt

Komitet Organizacyjny
26 Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]
Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego został powołany przez Związek Harcerstwa Polskiego jako fundacja na mocy Host Organization Agreement, zapewniając podmiot prawny dla planowania i realizacji Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk pod numerem KRS 0001022285. Posiada numer identyfikacji podatkowej PL-583-347-28-08 oraz numer statystyczny REGON 52467170500000. Siedziba prawna fundacji mieści się przy ulicy Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska.