Tekst został automatycznie przetłumaczony z języka angielskiego. Aby uzyskać najdokładniejsze informacje, należy przełączyć wersję językową strony na angielską.

Eksperci techniczni

Departament Programu
Obszar działania:
Termin zgłoszeń:
10 Aug 2024

Opis roli

The World Scout Jamboree Team is excited to invite volunteers to become Technical Experts (TE) for the upcoming World Scout Jamboree. This is a unique opportunity to contribute to one of scouting’s most significant global events. We are looking to fill 6 volunteer positions across various areas of programme development. Apply by 10 August 2024.

Czego powinieneś się spodziewać

Technical Experts will create programme materials and collaborate closely with the Programme Department to plan activities for the Jamboree.

Profil kandydata

Details can be found here:

WSJ – Technical Experts – July 2024

Dlaczego warto się zaangażować

To wyjątkowa okazja, aby odegrać kluczową rolę w organizacji niezapomnianego Światowego Jamboree Skautowego. Z niecierpliwością czekamy na zgłoszenia i możliwość współpracy przy tym niezwykłym wydarzeniu.

Jak się zgłosić?

Jak aplikować:

Submit your application to [email protected] by 23:59 CEST on 10 August 2024, including:

  • Curriculum Vitae w języku angielskim, szczegółowo opisujące zarówno doświadczenie zawodowe, jak i harcerskie, wraz z danymi kontaktowymi. Zalecany jest format Europass.
  • List motywacyjny w języku angielskim, nie dłuższy niż cztery akapity, opisujący doświadczenie, umiejętności i motywację do ubiegania się o stanowisko.
  • Potwierdzenie Komendanta Chorągwi lub Komendanta Hufca dla kandydatów z Polski, potwierdzenie członkostwa w Związku Harcerstwa Polskiego dla kandydatów z Wielkiej Brytanii oraz potwierdzenie Międzynarodowego Komisarza Organizacji Członkowskiej WOSM dla kandydatów z innych krajów.
Po kliknięciu przycisku "Wyślij zgłoszenie" zostaniesz przeniesiony na platformę rekrutacyjną Zespołu Planowania Jamboree pod adresem engage.wsj2027.org. Skauting jest inkluzywnym ruchem opartym na wartościach zgodnie z Przyrzeczeniem i Prawem Harcerskim. Ubieganie się o stanowiska w Zespole Planowania Jamboree jest otwarte dla wszystkich młodych ludzi i dorosłych, którzy akceptują nasze podstawowe wartości. Organizacja Jamboree sprzeciwia się jakiejkolwiek dyskryminacji, w tym ze względu na rasę, kolor skóry, narodowość, wiek, płeć, orientację seksualną, język, religię, pochodzenie społeczne lub przekonania polityczne - o ile są one zgodne z wartościami skautowymi. Poszanowanie i docenianie różnorodności wszystkich wolontariuszy i pracowników zaangażowanych w organizację Światowego Jamboree Skautowego gwarantuje, że maksymalizujemy potencjał wszystkich młodych ludzi i dorosłych, tworząc lepsze, bardziej sprawiedliwe i bezpieczniejsze środowisko pracy. Twoje dane osobowe będą traktowane z najwyższą poufnością zgodnie z przepisami RODO i będą wykorzystywane wyłącznie w tym procesie rekrutacji. Przechowujemy Twoje dane w sposób bezpieczny i nie udostępniamy ich stronom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody. Przesyłając swoją aplikację, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z niniejszymi warunkami.
Region goszczący
Nadchodzące oficjalne światowe wydarzenia skautowe
Oficjalny Partner
Organizatorzy

Jamboree napędzane przez wartości

Przygotowując się do Światowego Jamboree Skautowego, zobowiązujemy się do przestrzegania standardów etycznych, norm, praw oraz wewnętrznych przepisów ZHP i Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Wszystkie te zasady opierają się na podstawowych wartościach - Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.
Copyright © 2019-2024 Związek Harcerstwa Polskiego & Komitet Organizacyjny 26. Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Wszelkie prawa zastrzeżone. Godło Światowego Jamboree Skautowego jest zastrzeżonym znakiem towarowym World Scout Bureau, Inc.

Pictures: © World Scout Bureau, Inc; Getty Images; Pexels GmbH; ZHP/Zuzanna Gałczyńska, Karolina Pośnik, Matylda Hojnor, Karolina Piotrowska, Patryk Sikora, Weronika Małachowska, Agnieszka Madetko-Kurczab, Piotr Rodzoch, Karolina Pośnik, Arkadiusz Wydro, Sebastian Strachowski, Kamil Jasiński, Konrad Kmieć.

Kontakt

Komitet Organizacyjny
XXVI Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10
80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]

Kontakt

Komitet Organizacyjny
26 Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]
Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego został powołany przez Związek Harcerstwa Polskiego jako fundacja na mocy Host Organization Agreement, zapewniając podmiot prawny dla planowania i realizacji Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk pod numerem KRS 0001022285. Posiada numer identyfikacji podatkowej PL-583-347-28-08 oraz numer statystyczny REGON 52467170500000. Siedziba prawna fundacji mieści się przy ulicy Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska.