Tekst został automatycznie przetłumaczony z języka angielskiego. Aby uzyskać najdokładniejsze informacje, należy przełączyć wersję językową strony na angielską.

Ekscytująca okazja: Dołącz do zespołu planującego 26. Światowe Jamboree Skautowe!

25 czerwca 2024 r.
Zdjęcie: © Sharif Shagar
Czy jesteś gotowy na ekscytującą okazję życia? Dołącz do globalnego wysiłku, aby ukształtować 26. Światowe Jamboree Skautowe w Polsce!
Exciting Opportunity in open-calls: Join the Jamboree Planning Team for the 26th World Scout Jamboree!

Together, crafting an engaging jamboree experience for all.

Wolontariat w JPT to wyjątkowa okazja do rozwoju osobistego, służby, przygody i zabawy. Będziesz częścią dynamicznego zespołu zaangażowanego w organizację światowej klasy wydarzenia, które ucieleśnia ducha skautingu. Niezależnie od tego, czy masz smykałkę do usług gastronomicznych lub logistycznych, pasję do rozwoju programu, czy talent do zapewniania bezpieczeństwa i ochrony, jest to rola dla Ciebie.
Dostępne stanowiska:
 •  Członek, Dział Akredytacji (2 wakaty)
 •  Współkierownik działu usług gastronomicznych (2 wakaty)
 •  Współprzewodniczący sekcji przydziału zadań, dział wsparcia IST
 •  Kierownik sekcji kempingów IST, dział wsparcia IST
 •  Lider operacji IST, dział wsparcia IST
 •  Kierownik sekcji programów na miejscu, dział wsparcia IST
 •  Współprzewodniczący Sekcji Szkoleń i Rozwoju, Dział Wsparcia IST
 •  Kierownik sekcji programów pozamiejscowych, dział wsparcia IST
 •  Współprzewodniczący sekcji dostępu i integracji
 •  Członek sekcji ds. dostępu i integracji
 •  Członek sekcji ds. uczenia się i transferu wiedzy
 •  Kierownik Sekcji Bezpieczeństwa Obiektu, Dział Bezpieczeństwa i Ochrony
 •  Kierownik sekcji obsługi gości, dział bezpieczeństwa i ochrony
 •  Kierownik sekcji szkoleń w zakresie bezpieczeństwa, dział bezpieczeństwa i ochrony
 •  HUB Lead, dział zarządzania podobozami (4 wakaty)
 •  Lider organizacji, dział zarządzania podobozem
 •  Kierownik programu, dział zarządzania podobozami
 •  Kierownik działu lokalizacji i logistyki, dział zarządzania podobozami
 •  Kierownik ds. bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia, dział zarządzania podobozem
 •  Co-Head, Venue Management Department (tylko kandydaci z Polski)
Dołączenie do JPT oznacza bezpośredni wkład w sukces jednego z największych wydarzeń skautowych na świecie. Będziesz miał okazję pracować z wolontariuszami z różnych środowisk i krajów, zdobywając bezcenne doświadczenie i nawiązując przyjaźnie na całe życie.
Termin składania wniosków: 20 lipca 2024 r.
Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak aplikować i dowiedzieć się więcej o każdej roli, odwiedź naszą oficjalną stronę internetową (https://www.jamboree2027.org/open-calls/).
Jeśli jesteś pasjonatem skautingu i chcesz podjąć nowe wyzwanie, zachęcamy do aplikowania na dostępne stanowiska. To nie jest zwykły wolontariat; to podróż w kierunku rozwoju osobistego i zawodowego oraz szansa na wywarcie trwałego wpływu na globalną społeczność skautową.
2023.11.12 Jamboree2027 Mikołaj Zawislak 2

The Jamboree Planning Team for the 26th World Scout Jamboree is eager to make this global event a huge success.

Nie przegap tej niesamowitej okazji, aby być częścią czegoś niezwykłego. Dołącz do Zespołu Planowania Jamboree już dziś i pomóż nam uczynić 26. Światowe Jamboree Skautowe w Polsce niezapomnianym przeżyciem dla wszystkich!
Exciting Opportunity in open-calls: Join the Jamboree Planning Team for the 26th World Scout Jamboree!

Challeges??? No worries, JPTs are always ready to solve it BRAVELY!

Razem stwórzmy magię BRAVELY w 2027 roku!
Region goszczący
Nadchodzące oficjalne światowe wydarzenia skautowe
Oficjalny Partner
Organizatorzy

Jamboree napędzane przez wartości

Przygotowując się do Światowego Jamboree Skautowego, zobowiązujemy się do przestrzegania standardów etycznych, norm, praw oraz wewnętrznych przepisów ZHP i Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Wszystkie te zasady opierają się na podstawowych wartościach - Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.
Copyright © 2019-2024 Związek Harcerstwa Polskiego & Komitet Organizacyjny 26. Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Wszelkie prawa zastrzeżone. Godło Światowego Jamboree Skautowego jest zastrzeżonym znakiem towarowym World Scout Bureau, Inc.

Pictures: © World Scout Bureau, Inc; Getty Images; Pexels GmbH; ZHP/Zuzanna Gałczyńska, Karolina Pośnik, Matylda Hojnor, Karolina Piotrowska, Patryk Sikora, Weronika Małachowska, Agnieszka Madetko-Kurczab, Piotr Rodzoch, Karolina Pośnik, Arkadiusz Wydro, Sebastian Strachowski, Kamil Jasiński, Konrad Kmieć.

Kontakt

Komitet Organizacyjny
XXVI Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10
80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]

Kontakt

Komitet Organizacyjny
26 Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]
Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego został powołany przez Związek Harcerstwa Polskiego jako fundacja na mocy Host Organization Agreement, zapewniając podmiot prawny dla planowania i realizacji Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk pod numerem KRS 0001022285. Posiada numer identyfikacji podatkowej PL-583-347-28-08 oraz numer statystyczny REGON 52467170500000. Siedziba prawna fundacji mieści się przy ulicy Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska.