Tekst został automatycznie przetłumaczony z języka angielskiego. Aby uzyskać najdokładniejsze informacje, należy przełączyć wersję językową strony na angielską.

Poszukujemy ekspertów technicznych do wsparcia rozwoju programu

26 lutego 2024 r.
Zdjęcie: © Zuzanna Gałczyńska/ZHP
Wzywamy wolontariuszy do dołączenia jako eksperci techniczni na 25 różnych stanowiskach. Od ratownictwa po warsztaty dotyczące różnorodności kulturowej i globalnego obywatelstwa - Twoja wiedza może pomóc w kształtowaniu niezapomnianych wrażeń z Jamboree. Eksperci techniczni będą współpracować z działem programowym, przyczyniając się do planowania i wdrażania działań.

Ta możliwość jest otwarta dla członków krajowych organizacji skautowych w ramach Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Kandydaci powinni przesłać swoje CV i list motywacyjny do 25 marca 2024 r. do godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego.

Twoje zaangażowanie nie tylko wzbogaci program Jamboree, ale także zapewni różnorodne, integracyjne i niezapomniane wydarzenie dla skautów z całego świata.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu aplikowania i dostępnych ról, kliknij tutaj. Nie przegap szansy, by przyczynić się do rozwoju Ruchu Skautowego na skalę globalną!

Partner Uczestnictwa w Światowym Skautowym Kongresie Edukacyjnym
Nadchodzące oficjalne światowe wydarzenia skautowe
Oficjalny Partner
Organizatorzy

Jamboree napędzane przez wartości

Przygotowując się do Światowego Jamboree Skautowego, zobowiązujemy się do przestrzegania standardów etycznych, norm, praw oraz wewnętrznych przepisów ZHP i Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Wszystkie te zasady opierają się na podstawowych wartościach - Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.
Copyright © 2019-2024 Związek Harcerstwa Polskiego & Komitet Organizacyjny 26. Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Wszelkie prawa zastrzeżone. Godło Światowego Jamboree Skautowego jest zastrzeżonym znakiem towarowym World Scout Bureau, Inc.

Pictures: © World Scout Bureau, Inc; Getty Images; Pexels GmbH; ZHP/Zuzanna Gałczyńska, Karolina Pośnik, Matylda Hojnor, Karolina Piotrowska, Patryk Sikora, Weronika Małachowska, Agnieszka Madetko-Kurczab, Piotr Rodzoch, Karolina Pośnik, Arkadiusz Wydro, Sebastian Strachowski, Kamil Jasiński, Konrad Kmieć.

Kontakt

Komitet Organizacyjny
XXVI Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10
80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]

Kontakt

Komitet Organizacyjny
26 Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]
Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego został powołany przez Związek Harcerstwa Polskiego jako fundacja na mocy Host Organization Agreement, zapewniając podmiot prawny dla planowania i realizacji Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk pod numerem KRS 0001022285. Posiada numer identyfikacji podatkowej PL-583-347-28-08 oraz numer statystyczny REGON 52467170500000. Siedziba prawna fundacji mieści się przy ulicy Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska.