Tekst został automatycznie przetłumaczony z języka angielskiego. Aby uzyskać najdokładniejsze informacje, należy przełączyć wersję językową strony na angielską.

Kluczowe wnioski z trzeciego spotkania zespołu ds. planowania Jamboree

25 kwietnia 2024 r.
Obraz: ©
W miniony weekend Zespół Planowania Jamboree spotkał się w Wyspa Sobieszewska, w Gdańsku, aby przeprowadzić serię strategicznych dyskusji i działań mających na celu przyspieszenie naszych przygotowań do nadchodzącego Światowego Jamboree Skautowego.

Spotkanie połączyło szczegółowe warsztaty z praktyczną wizytą na miejscu, mającą na celu integrację podstawowych wartości Jamboree i planów operacyjnych. Najważniejsze wydarzenia obejmowały wspólne dyskusje na temat budowania kultury, zarządzania ryzykiem i ogólnego doświadczenia Jamboree.

Każdy krok, który podejmujemy wspólnie na tych spotkaniach planistycznych, przybliża nas do realizacji Jamboree, które ucieleśnia nasze wspólne wartości i aspiracje. Poświęcenie i innowacyjność, których byłem tutaj świadkiem, są naprawdę inspirujące. Kontynuujmy ten impet, kształtując wydarzenie, które pozostawi trwały wpływ na wszystkich uczestników. - Karol Gzyl, dyrektor wykonawczy

Spotkanie w ten weekend przyczyniło się do naszych bieżących przygotowań, pomagając nam stale zbliżać się do niezapomnianego i dobrze skoordynowanego wydarzenia. Wyrażamy wdzięczność wszystkim wolontariuszom za ich poświęcenie i ciężką pracę. Dziękujemy za nieoceniony wkład i za dokonanie zmian.

Region goszczący
Nadchodzące oficjalne światowe wydarzenia skautowe
Oficjalny Partner
Organizatorzy

Jamboree napędzane przez wartości

Przygotowując się do Światowego Jamboree Skautowego, zobowiązujemy się do przestrzegania standardów etycznych, norm, praw oraz wewnętrznych przepisów ZHP i Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Wszystkie te zasady opierają się na podstawowych wartościach - Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.
Copyright © 2019-2024 Związek Harcerstwa Polskiego & Komitet Organizacyjny 26. Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Wszelkie prawa zastrzeżone. Godło Światowego Jamboree Skautowego jest zastrzeżonym znakiem towarowym World Scout Bureau, Inc.

Pictures: © World Scout Bureau, Inc; Getty Images; Pexels GmbH; ZHP/Zuzanna Gałczyńska, Karolina Pośnik, Matylda Hojnor, Karolina Piotrowska, Patryk Sikora, Weronika Małachowska, Agnieszka Madetko-Kurczab, Piotr Rodzoch, Karolina Pośnik, Arkadiusz Wydro, Sebastian Strachowski, Kamil Jasiński, Konrad Kmieć.

Kontakt

Komitet Organizacyjny
XXVI Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10
80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]

Kontakt

Komitet Organizacyjny
26 Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]
Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego został powołany przez Związek Harcerstwa Polskiego jako fundacja na mocy Host Organization Agreement, zapewniając podmiot prawny dla planowania i realizacji Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk pod numerem KRS 0001022285. Posiada numer identyfikacji podatkowej PL-583-347-28-08 oraz numer statystyczny REGON 52467170500000. Siedziba prawna fundacji mieści się przy ulicy Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska.