Tekst został automatycznie przetłumaczony z języka angielskiego. Aby uzyskać najdokładniejsze informacje, należy przełączyć wersję językową strony na angielską.

Najważniejsze wydarzenia z ostatnich spotkań dotyczących 26. Światowego Jamboree Skautowego 2027

03 lipca 2024 r.
Picture: © JOC/Sharif Shagar
Warszawa tętniła życiem, a liderzy skautowi i eksperci zebrali się na kluczowych spotkaniach, aby dopracować przygotowania do 26. Światowego Jamboree Skautowego. W dniach 28-30 czerwca 2024 r. Dział Programowy i Zespół Zarządzający Jamboree z entuzjazmem pracowali nad tym, aby przygotowania do Światowego Jamboree Skautowego przebiegały zgodnie z planem.
The heart of Poland’s capital, Warsaw, buzzed with the vibrant energy of Scouting leaders and experts gathered for two pivotal meetings: the Programme Department meeting and the Jamboree Management Team meeting on 28-30 June 2024. These gatherings were instrumental to progress with preparations for the 26th World Scout Jamboree, set to take place in Gdańsk, Poland, in 2027.

Spotkanie działu programowego: Tworzenie angażującego doświadczenia

The Programme Department’s in-person meeting was hosted at the a&o Warszawa Wola Hostel and the Supreme Administrative Court. This meeting brought together Programme Jamboree Planning Team members and Technical Experts of the Programme Department to ensure that the programme will be engaging and safe for participants.

Spotkanie rozpoczęło się w piątek powitalną kolacją. Wieczorem odbyło się międzynarodowe spotkanie, podczas którego uczestnicy dzielili się przekąskami i grami ze swoich krajów, wspierając wymianę kulturową. Sesja ta obejmowała również pierwsze prezentacje i dyskusje na temat wstępnych projektów Dnia Kultury i zajęć w czasie wolnym.
Spotkania w ramach 26. Światowego Jamboree Skautowego

Rzut oka na spotkanie działu programowego.

Sobotni program był wypełniony szczegółowymi przeglądami modułów i warsztatami. Po śniadaniu zespół udał się do budynku Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie dzień rozpoczął się od wprowadzenia do spotkania. Kluczowe punkty programu obejmowały:
  • Projekt Strefy Wiary i Przekonań: Pierwsza prezentacja i sesja pytań i odpowiedzi.
  • Końcowy projekt modułu rzecznego: Przegląd zmian po ocenie ryzyka.
  • Projekt odznaki Solidarności: Prezentacja i dyskusja.
  • Końcowy projekt modułu leśnego: Przegląd po ocenie ryzyka.
  • Końcowe projekty modułów Plaża, Kalejdoskop i Łąka: Prezentacja i sesje pytań i odpowiedzi.
Spotkania w ramach 26. Światowego Jamboree Skautowego

Przegląd zmian po ocenie ryzyka w celu zapewnienia niezapomnianych wrażeń Światowe Wydarzenie Skautowe .

Po przerwie na kawę zespół wziął udział w warsztatach poświęconych zrównoważonemu programowaniu, które podkreślały integrację aspektów środowiskowych z działaniami Jamboree. Dokonano również przeglądu ostatecznych projektów modułów Scout Camp, City i Village, a wieczór zakończył się kolacją i czasem wolnym, umożliwiając nieformalne nawiązywanie kontaktów i dyskusje.
Sunday’s agenda was about the Symbolic Framework, a city game, and a visit to the Museum of Warsaw Uprising, providing participants with a rich historical and cultural context of Poland. The meeting wrapped up with lunch and departures.
Spotkania w ramach 26. Światowego Jamboree Skautowego

Dział programowy chce stworzyć przestrzeń, w której młodzi ludzie z całego świata mogą rozwijać się w zrównoważony sposób, nawiązywać kontakty z innymi ludźmi i przenosić iskrę solidarności do swoich społeczności.

27. spotkanie zespołu zarządzającego Jamboree: Planowanie strategiczne i nadzór finansowy

Running concurrently, the Jamboree Management Team (JMT) meeting played a crucial role in strategic planning and financial oversight for the Jamboree. Additionally, the Board of Trustees convened online and decided to approve the financial statements of the JOC for 2023 along with the report on JOC activities.

Patrząc w przyszłość: Budowanie niezwykłego doświadczenia Jamboree

Spotkania te podkreśliły poświęcenie i ciężką pracę wszystkich zaangażowanych w przygotowania do Światowego Jamboree Skautowego 2027. Wysiłki Departamentu Programowego i Zespołu Zarządzającego Jamboree mają kluczowe znaczenie dla stworzenia bezpiecznego, angażującego i niezapomnianego doświadczenia dla skautów na całym świecie. W miarę kontynuacji przygotowań entuzjazm i poświęcenie zespołu obiecują niezwykłe Jamboree, które pozostawi trwały wpływ na globalną społeczność skautową.
Region goszczący
Nadchodzące oficjalne światowe wydarzenia skautowe
Oficjalny Partner
Organizatorzy

Jamboree napędzane przez wartości

Przygotowując się do Światowego Jamboree Skautowego, zobowiązujemy się do przestrzegania standardów etycznych, norm, praw oraz wewnętrznych przepisów ZHP i Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Wszystkie te zasady opierają się na podstawowych wartościach - Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.
Copyright © 2019-2024 Związek Harcerstwa Polskiego & Komitet Organizacyjny 26. Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Wszelkie prawa zastrzeżone. Godło Światowego Jamboree Skautowego jest zastrzeżonym znakiem towarowym World Scout Bureau, Inc.

Pictures: © World Scout Bureau, Inc; Getty Images; Pexels GmbH; ZHP/Zuzanna Gałczyńska, Karolina Pośnik, Matylda Hojnor, Karolina Piotrowska, Patryk Sikora, Weronika Małachowska, Agnieszka Madetko-Kurczab, Piotr Rodzoch, Karolina Pośnik, Arkadiusz Wydro, Sebastian Strachowski, Kamil Jasiński, Konrad Kmieć.

Kontakt

Komitet Organizacyjny
XXVI Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10
80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]

Kontakt

Komitet Organizacyjny
26 Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]
Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego został powołany przez Związek Harcerstwa Polskiego jako fundacja na mocy Host Organization Agreement, zapewniając podmiot prawny dla planowania i realizacji Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk pod numerem KRS 0001022285. Posiada numer identyfikacji podatkowej PL-583-347-28-08 oraz numer statystyczny REGON 52467170500000. Siedziba prawna fundacji mieści się przy ulicy Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska.