Tekst został automatycznie przetłumaczony z języka angielskiego. Aby uzyskać najdokładniejsze informacje, należy przełączyć wersję językową strony na angielską.

Rozpocznij globalną przygodę: Dołącz do zespołu Światowego Jamboree Skautowego 2027!

02 lutego 2024 r.
Obraz: ©
Kolejna ekscytująca runda rekrutacji do Drużyny Światowego Jamboree Skautowego 2027 właśnie się rozpoczęła i chcemy, abyś był jej częścią! 

Czy jesteś gotowy na podróż pełną rozwoju, służby i niezapomnianych chwil? Ta rekrutacja to szansa na dołączenie do zróżnicowanego i międzynarodowego zespołu, który ożywi Światowe Jamboree Skautowe 2027.

Poznaj możliwości wolontariatu w różnych działach:

 • Akredytacja, kierownik działu
 • Projektant graficzny, dział komunikacji
 • Koordynator ds. zarządzania informacjami, Dział Relacji z Pracownikami
 • Przedstawiciel Regionalny, Region Europejski, Dział Relacji z Kontyngentami
 • Przedstawiciel Regionalny, Region Afryka, Dział Relacji z Kontyngentami
 • Przedstawiciel Regionalny, Region Międzyamerykański, Dział Relacji z Kontyngentami
 • Przedstawiciel Regionalny, Region Arabski, Dział Relacji z Kontyngentami
 • Przedstawiciel Regionalny, Region Azji i Pacyfiku, Dział Relacji z Kontyngentami
 • Usługi żywieniowe, współkierownik działu
 • Współkierownik działu, zdrowie i usługi medyczne
 • Członek, Dział Zaangażowania Gospodarzy
 • Współprowadzenie sieci, dział Jamboree Site.
 • Współprzewodniczący, Dział Energetyczny, Dział Strony Jamboree
 • Współkierownik ds. namiotów i kabin, dział terenu Jamboree
 • Współkierownik ds. wsparcia strony Jamboree, Dział strony Jamboree
 • Członek Jednostki Zarządzającej Projektem (PMU), Dział Zarządzania Wiedzą i Transferu Wiedzy
 • Współprzewodniczący działu modułów miejskich, dział programowy
 • Współprzewodniczący Jednostki Ducha Harcerskiego odpowiedzialny za Odznakę Solidarności, Dział Programowy
 • Współprowadzący, moduł obozów harcerskich, dział programowy
 • Współprowadzący, Moduł Wiejski, Dział Programowy
 • Współprowadzący, Jednostka Modułu Leśnego, Dział Programowy
 • Współprowadzący, Dział Wiara i Przekonania, Dział Programowy
 • Kierownik jednostki operacyjnej Safe from Harm (SHOT), Safe from Harm Departament
 • Kierownik działu ds. dostępu i integracji, Safe from Harm Department
 • Transport, kierownik działu
 • Współkierownik działu Venue Management

Gotowy, aby wnieść swoje umiejętności i pasję? Termin składania wniosków upływa 25 lutego 2024 r. - nie przegap swojej szansy na udział w tym doświadczeniu!

Aplikuj już teraz, a szczegółowe opisy stanowisk i proces aplikacyjny znajdziesz na naszej stronie internetowej: https://www.jamboree2027.org/open-calls/ 

Światowe Jamboree Skautowe to duże międzynarodowe wydarzenie organizowane przez Światową Organizację Ruchu Skautowego WOSM. Odbywa się co cztery lata i gromadzi dziesiątki tysięcy skautów w wieku od 14 do 17 lat z całego świata, aby promować wymianę kulturową, przyjaźń i przygodę. Jamboree zapewnia młodym ludziom wyjątkową okazję do uczenia się od siebie nawzajem, rozwijania umiejętności przywódczych i angażowania się w zajęcia na świeżym powietrzu, jednocześnie przyjmując skautowe zasady służby społecznej, rozwoju osobistego i zarządzania środowiskiem.

Dołącz do nas w kształtowaniu przyszłości skautingu i tworzeniu wspomnień, które pozostaną na całe życie!

Partner Uczestnictwa w Światowym Skautowym Kongresie Edukacyjnym
Nadchodzące oficjalne światowe wydarzenia skautowe
Oficjalny Partner
Organizatorzy

Jamboree napędzane przez wartości

Przygotowując się do Światowego Jamboree Skautowego, zobowiązujemy się do przestrzegania standardów etycznych, norm, praw oraz wewnętrznych przepisów ZHP i Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Wszystkie te zasady opierają się na podstawowych wartościach - Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.
Copyright © 2019-2023 Związek Harcerstwa Polskiego & Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Wszelkie prawa zastrzeżone. Godło Światowego Skauta jest zastrzeżonym znakiem towarowym World Scout Bureau, Inc.

Zdjęcia: © World Scout Bureau, Inc; Getty Images; Pexels GmbH; ZHP/Zuzanna Gałczyńska, Karolina Pośnik, Matylda Hojnor, Karolina Piotrowska, Patryk Sikora, Weronika Małachowska, Agnieszka Madetko-Kurczab, Piotr Rodzoch, Karolina Pośnik, Arkadiusz Wydro, Sebastian Strachowski, Kamil Jasiński, Konrad Kmieć.

Kontakt

Komitet Organizacyjny
XXVI Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10
80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]

Kontakt

Komitet Organizacyjny
26 Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]
Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego został powołany przez Związek Harcerstwa Polskiego jako fundacja na mocy Host Organization Agreement, zapewniając podmiot prawny dla planowania i realizacji Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk pod numerem KRS 0001022285. Posiada numer identyfikacji podatkowej PL-583-347-28-08 oraz numer statystyczny REGON 52467170500000. Siedziba prawna fundacji mieści się przy ulicy Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska.