Tworzenie przygody: Spotkanie zespołu ds. planowania Jamboree

20 listopada 2023 r.
Zdjęcie: © Mikołaj Zawiślak
Zespół ds. planowania Jamboree zebrał się niedawno w dniach od 10 do 12 listopada na intensywnym osobistym spotkaniu, przygotowując grunt pod Jamboree 2027.

Zespół, składający się z oddanych członków Zespołu Planowania Jamboree, rozpoczął sobotę w Muzeum i Centrum Konferencyjnym POLIN.
Program dnia był dynamiczny i rozpoczął się od porywającej sesji plenarnej. Sesja ta przedstawiła zespół i położyła podwaliny pod nadchodzący ekscytujący weekend.

Następnie grupa zaangażowała się w kluczowe działania, takie jak sesje orientacyjne, ćwiczenia w wyznaczaniu celów i wciągające warsztaty obejmujące zawiłości techniczne, strategie budowania zespołu i podstawowe zasady zarządzania projektami. Poświęciliśmy również czas na pierwsze osobiste spotkania działów, aby zapewnić płynną współpracę. Powietrze było przepełnione entuzjazmem i zaangażowaniem, gdy międzynarodowy zespół wspólnie pracował nad kształtem wydarzenia.

Niedziela, 12 listopada, była ostatnim etapem tego wydarzenia. Zespół ponownie zebrał się w POLIN na kluczowych spotkaniach poświęconych definiowaniu kamieni milowych. Ponadto odbyły się warsztaty poświęcone szczegółom planu realizacji Jamboree, które ujawniły skrupulatne planowanie i zaangażowanie międzynarodowego zespołu.

Zespół planowania Jamboree jest niezłomny w tworzeniu niezapomnianych i płynnych doświadczeń dla skautów na całym świecie.

___

Polska Fundacja Narodowa jest oficjalnym partnerem 26. Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027
Partner Uczestnictwa w Światowym Skautowym Kongresie Edukacyjnym
Nadchodzące oficjalne światowe wydarzenia skautowe
Wspiera nas
Organizatorzy

Jamboree napędzane przez wartości

Przygotowując się do Światowego Jamboree Skautowego, zobowiązujemy się do przestrzegania standardów etycznych, norm, praw oraz wewnętrznych przepisów ZHP i Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Wszystkie te zasady opierają się na podstawowych wartościach - Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.
Copyright © 2019-2023 Związek Harcerstwa Polskiego & Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Wszelkie prawa zastrzeżone. Godło Światowego Skauta jest zastrzeżonym znakiem towarowym World Scout Bureau, Inc.

Zdjęcia: © World Scout Bureau, Inc; Getty Images; Pexels GmbH; ZHP/Zuzanna Gałczyńska, Karolina Pośnik, Matylda Hojnor, Karolina Piotrowska, Patryk Sikora, Weronika Małachowska, Agnieszka Madetko-Kurczab, Piotr Rodzoch, Karolina Pośnik, Arkadiusz Wydro, Sebastian Strachowski, Kamil Jasiński, Konrad Kmieć.

Kontakt

Komitet Organizacyjny
XXVI Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10
80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]

Kontakt

Komitet Organizacyjny
26 Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]
Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego został powołany przez Związek Harcerstwa Polskiego jako fundacja na mocy Host Organization Agreement, zapewniając podmiot prawny dla planowania i realizacji Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk pod numerem KRS 0001022285. Posiada numer identyfikacji podatkowej PL-583-347-28-08 oraz numer statystyczny REGON 52467170500000. Siedziba prawna fundacji mieści się przy ulicy Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska.