Tekst został automatycznie przetłumaczony z języka angielskiego. Aby uzyskać najdokładniejsze informacje, należy przełączyć wersję językową strony na angielską.

Wizyta komitetu koordynacyjnego i grupy parlamentarnej

22 czerwca 2024 r.
Zdjęcie: © JOC/Magdalena Gryniewicz
19 czerwca 2024 r. w Gdańsku gościli członkowie Parlamentarnej Grupy Przyjaciół Harcerstwa, w tym posłowie i senatorowie, którzy wspierają przygotowania do 26. Światowego Jamboree Skautowego 2027.

Parlamentarzyści odwiedzili kluczowe miejsca Jamboree i zwiedzili pole namiotowe Jamboree. Wizyta ta była okazją do nieformalnych dyskusji na temat korzyści płynących z organizacji Światowego Jamboree Skautowego w Polsce, którego gospodarzem jest ZHP.

W dalszej części dnia parlamentarzyści wzięli udział w spotkaniu Komitetu Koordynacyjnego Jamboree. Komitet ten stale współpracuje z ZHP, Organizacją Jamboree oraz przedstawicielami partnerów instytucjonalnych, w tym władz miasta, regionu i kraju. Chociaż Jamboree jest organizowane przez Światowy Ruch Skautowy, koordynacja i wsparcie w obszarach takich jak bezpieczeństwo publiczne, zdrowie i transport mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia pozytywnych doświadczeń uczestnikom, młodym ludziom i wolontariuszom biorącym udział w tym największym na świecie pokojowym wydarzeniu na świeżym powietrzu.

Region goszczący
Nadchodzące oficjalne światowe wydarzenia skautowe
Oficjalny Partner
Organizatorzy

Jamboree napędzane przez wartości

Przygotowując się do Światowego Jamboree Skautowego, zobowiązujemy się do przestrzegania standardów etycznych, norm, praw oraz wewnętrznych przepisów ZHP i Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Wszystkie te zasady opierają się na podstawowych wartościach - Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.
Copyright © 2019-2024 Związek Harcerstwa Polskiego & Komitet Organizacyjny 26. Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Wszelkie prawa zastrzeżone. Godło Światowego Jamboree Skautowego jest zastrzeżonym znakiem towarowym World Scout Bureau, Inc.

Pictures: © World Scout Bureau, Inc; Getty Images; Pexels GmbH; ZHP/Zuzanna Gałczyńska, Karolina Pośnik, Matylda Hojnor, Karolina Piotrowska, Patryk Sikora, Weronika Małachowska, Agnieszka Madetko-Kurczab, Piotr Rodzoch, Karolina Pośnik, Arkadiusz Wydro, Sebastian Strachowski, Kamil Jasiński, Konrad Kmieć.

Kontakt

Komitet Organizacyjny
XXVI Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10
80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]

Kontakt

Komitet Organizacyjny
26 Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]
Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego został powołany przez Związek Harcerstwa Polskiego jako fundacja na mocy Host Organization Agreement, zapewniając podmiot prawny dla planowania i realizacji Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk pod numerem KRS 0001022285. Posiada numer identyfikacji podatkowej PL-583-347-28-08 oraz numer statystyczny REGON 52467170500000. Siedziba prawna fundacji mieści się przy ulicy Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska.