Wyznaczanie kursu: Zespół Planowania Jamboree rozpoczyna pierwsze spotkanie

11 kwietnia 2023 r.
Zdjęcie: © ZHP/Miłosz Pawlak
W pierwszych dniach kwietnia 2023 roku w Gdańsk, Zespół Jamboree spotkał się po raz pierwszy, aby zaplanować przygotowania, które będą miały miejsce w kolejnych miesiącach.

Tej wiosny nabierają rozpędu przygotowania do Światowego Jamboree Skautowego w 2027 roku. Niespełna osiem miesięcy temu ZHP - organizacja członkowska WOSM w Polsce - powołała Zespół Zarządzający Jamboree, składający się głównie z wolontariuszy. Od tego czasu JMT opracował zasady przewodnie Planu Przekazania Jamboree i nakreślił strukturę wydziałową Zespołu Planowania Jamboree.

Opublikowano wstępne zaproszenia do współpracy dla członków ZHP i innych organizacji członkowskich WOSM. W związku z tym wolontariusze odpowiedzialni za Program, Zdrowie, Komunikację, Kadry, Safe from Harm, oraz Wsparcie Techniczne zebrali się w Gdańsku po raz pierwszy.

Oprócz zapoznania się, drużyna odwiedziła Wyspę Sobieszewską - miejsce Światowego Jamboree Skautowego - aby docenić wiosenne piękno przyrody oraz zrozumieć codzienne życie i wyzwania wyspiarzy.

Wyspa Sobieszewska, dzielnica Gdańska, miasta gospodarza Jamboree, od 2015 roku jest przedmiotem Programu Rozwoju Społecznego, realizowanego przez Gminę w partnerstwie z ZHP w celu wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego.

Oprócz spotkania Zespołu Planowania Jamboree, Zespół Zarządzający Jamboree odbył sesję roboczą. Kluczowe dyskusje dotyczyły ustanowienia polityki i procedur Safe from Harm dla fazy przygotowawczej oraz burzy mózgów na temat celów Jamboree jako wydarzenia zrównoważonego.

Weekend zakończył się pierwszym spotkaniem Rady Fundacji Komitetu Organizacyjnego. Powołany na mocy umowy między ZHP a WOSM Komitet Organizacyjny pełni funkcję prawną Jamboree, działając zgodnie z Konstytucją i Wytycznymi WOSM. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i doradczym.

Podczas gdy zespół Jamboree spotyka się fizycznie dwa razy w roku, pomiędzy spotkaniami pracuje zdalnie.

Dodatkowe zaproszenia do dołączenia do zespołu zostaną wydane wkrótce, wraz z możliwościami dla szerszej społeczności, aby podzielić się swoimi pomysłami na World Scout Jamboree 2027. Obecnie główny nacisk kładzie się na XXV Światowe Jamboree Skautowe w Korei Południowej, gdzie Flaga WOSM zostanie symbolicznie przekazana Polsce podczas ceremonii zamknięcia imprezy.

Partner Uczestnictwa w Światowym Skautowym Kongresie Edukacyjnym
Nadchodzące oficjalne światowe wydarzenia skautowe
Wspiera nas
Organizatorzy

Jamboree napędzane przez wartości

Przygotowując się do Światowego Jamboree Skautowego, zobowiązujemy się do przestrzegania standardów etycznych, norm, praw oraz wewnętrznych przepisów ZHP i Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Wszystkie te zasady opierają się na podstawowych wartościach - Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.
Copyright © 2019-2023 Związek Harcerstwa Polskiego & Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Wszelkie prawa zastrzeżone. Godło Światowego Skauta jest zastrzeżonym znakiem towarowym World Scout Bureau, Inc.

Zdjęcia: © World Scout Bureau, Inc; Getty Images; Pexels GmbH; ZHP/Zuzanna Gałczyńska, Karolina Pośnik, Matylda Hojnor, Karolina Piotrowska, Patryk Sikora, Weronika Małachowska, Agnieszka Madetko-Kurczab, Piotr Rodzoch, Karolina Pośnik, Arkadiusz Wydro, Sebastian Strachowski, Kamil Jasiński, Konrad Kmieć.

Kontakt

Komitet Organizacyjny
XXVI Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10
80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]

Kontakt

Komitet Organizacyjny
26 Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]
Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego został powołany przez Związek Harcerstwa Polskiego jako fundacja na mocy Host Organization Agreement, zapewniając podmiot prawny dla planowania i realizacji Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk pod numerem KRS 0001022285. Posiada numer identyfikacji podatkowej PL-583-347-28-08 oraz numer statystyczny REGON 52467170500000. Siedziba prawna fundacji mieści się przy ulicy Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska.