Tekst został automatycznie przetłumaczony z języka angielskiego. Aby uzyskać najdokładniejsze informacje, należy przełączyć wersję językową strony na angielską.

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie wsparcia Światowego Jamboree Skautowego w Polsce

11 sierpnia 2023 r.
Zdjęcie: © Konrad Kmieć/ZHP
SEOUL, REP. KOREA - Sekretarz Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Wojciech Kaczmarczyk spotkał się dziś z kierownictwem Światowej Organizacji Ruchu Skautowego, aby poinformować o uchwale Rady Ministrów RP podpisanej wczoraj przez premiera Mateusza Morawieckiego.

ZHP ściśle współpracuje ze swoimi partnerami we władzach lokalnych, regionalnych i krajowych. W tegoroczną edycję Światowego Jamboree Skautowego włączyło się wielu urzędników, w tym Prezydent Miasta Gdańska. 11 sierpnia w Seulu odbyło się spotkanie Komitetu Koordynacyjnego Światowego Jamboree Skautowego 2027 z udziałem kluczowych interesariuszy Jamboree. Wcześniej kierownictwo ZHP i polscy urzędnicy spotkali się z przewodniczącym Światowego Komitetu Skautowego Andym Chapmanem i sekretarzem generalnym WOSM Ahmadem Alhendawim, aby podsumować doświadczenia ze Światowego Jamboree Skautowego 2023.

Polska Rada Ministrów podjęła kluczową decyzję dotyczącą współpracy przy organizacji 26. Światowego Jamboree Skautowego w Gdańsku w 2027 roku, wzmacniając istniejące zaangażowanie polskich władz w zapewnienie dostępnego i bezpiecznego wydarzenia.

Uchwała Rady Ministrów w tej sprawie została podjęta na wniosek prof. Piotra Glińskiego, Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

Ostatniego dnia 25. Światowego Jamboree Skautowego w Seulu informacja o uchwale trafiła do przedstawicieli WOSM. Informację przekazał obecny w Seulu Wojciech Kaczmarczyk, sekretarz Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

W związku z podjętą uchwałą Rada Ministrów zobowiązała się do powołania pełnomocnika i zespołu odpowiedzialnego za analizę prawnych, technicznych i ekonomiczno-finansowych uwarunkowań wsparcia przygotowań Światowego Jamboree Skautowego oraz udzielenie i koordynację takiego wsparcia. Pełnomocnik i zespół będą monitorować postęp przygotowań oraz realizować inne zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Światowego Jamboree Skautowego, określone przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.

Do udziału w zespole zostaną zaproszeni przedstawiciele organizacji gospodarza Światowego Jamboree Skautowego - Związku Harcerstwa Polskiego - oraz przedstawiciele Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Gdańska.

Partner Uczestnictwa w Światowym Skautowym Kongresie Edukacyjnym
Nadchodzące oficjalne światowe wydarzenia skautowe
Oficjalny Partner
Organizatorzy

Jamboree napędzane przez wartości

Przygotowując się do Światowego Jamboree Skautowego, zobowiązujemy się do przestrzegania standardów etycznych, norm, praw oraz wewnętrznych przepisów ZHP i Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Wszystkie te zasady opierają się na podstawowych wartościach - Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.
Copyright © 2019-2024 Związek Harcerstwa Polskiego & Komitet Organizacyjny 26. Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Wszelkie prawa zastrzeżone. Godło Światowego Jamboree Skautowego jest zastrzeżonym znakiem towarowym World Scout Bureau, Inc.

Pictures: © World Scout Bureau, Inc; Getty Images; Pexels GmbH; ZHP/Zuzanna Gałczyńska, Karolina Pośnik, Matylda Hojnor, Karolina Piotrowska, Patryk Sikora, Weronika Małachowska, Agnieszka Madetko-Kurczab, Piotr Rodzoch, Karolina Pośnik, Arkadiusz Wydro, Sebastian Strachowski, Kamil Jasiński, Konrad Kmieć.

Kontakt

Komitet Organizacyjny
XXVI Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10
80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]

Kontakt

Komitet Organizacyjny
26 Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]
Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego został powołany przez Związek Harcerstwa Polskiego jako fundacja na mocy Host Organization Agreement, zapewniając podmiot prawny dla planowania i realizacji Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk pod numerem KRS 0001022285. Posiada numer identyfikacji podatkowej PL-583-347-28-08 oraz numer statystyczny REGON 52467170500000. Siedziba prawna fundacji mieści się przy ulicy Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska.