Tekst został automatycznie przetłumaczony z języka angielskiego. Aby uzyskać najdokładniejsze informacje, należy przełączyć wersję językową strony na angielską.

22. spotkanie Zespołu Zarządzającego Jamboree

25 lutego 2024 r.
Zdjęcie: © JOC
Zamknięci w sali konferencyjnej przez prawie trzy dni. Wiele dyskusji, planowania i mapowania - niezbędne do sprowadzenia Światowego Jamboree Skautowego do Polski.

W dniach 23-25 lutego 2024 r. Zespół Zarządzający Jamboree (JMT) zebrał się w Warszawie na 22. spotkaniu roboczym.

Kluczowym punktem weekendu było szkolenie w zakresie ochrony, zapewniające, że każdy członek JMT jest przygotowany do bycia "Uchem do słuchania". Rola ta ma kluczowe znaczenie dla budowania bezpiecznego i wspierającego środowiska, odzwierciedlającego kulturę troski i szacunku Ruchu Skautowego.

Zespół zajął się również niezbędnymi zadaniami, takimi jak aktualizacja mapy ryzyka i identyfikacja wszelkich luk w planie realizacji Jamboree. Kroki te są niezbędne do zapewnienia bezpiecznego, wzbogacającego i niezapomnianego doświadczenia dla wszystkich uczestników.

Wsparcie całego Zespołu Planowania Jamboree i Komitetu Doradczego było nieodzowne. Zespół liczy obecnie 100 osób i zbliża się termin składania wniosków o kolejne 20 stanowisk, a wspólny wysiłek ma na celu powitanie nowych talentów w tym wielkim przedsięwzięciu.

Światowe Jamboree Skautowe Polska 2027 ma na celu doskonałość w operacjach, docenienie wolontariuszy i rozwój ZHP, odzwierciedlając ambicję nie tylko zorganizowania wyjątkowego wydarzenia, ale także promowania rozwoju i uznania w społeczności skautowej.

Partner Uczestnictwa w Światowym Skautowym Kongresie Edukacyjnym
Nadchodzące oficjalne światowe wydarzenia skautowe
Oficjalny Partner
Organizatorzy

Jamboree napędzane przez wartości

Przygotowując się do Światowego Jamboree Skautowego, zobowiązujemy się do przestrzegania standardów etycznych, norm, praw oraz wewnętrznych przepisów ZHP i Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Wszystkie te zasady opierają się na podstawowych wartościach - Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.
Copyright © 2019-2024 Związek Harcerstwa Polskiego & Komitet Organizacyjny 26. Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Wszelkie prawa zastrzeżone. Godło Światowego Jamboree Skautowego jest zastrzeżonym znakiem towarowym World Scout Bureau, Inc.

Pictures: © World Scout Bureau, Inc; Getty Images; Pexels GmbH; ZHP/Zuzanna Gałczyńska, Karolina Pośnik, Matylda Hojnor, Karolina Piotrowska, Patryk Sikora, Weronika Małachowska, Agnieszka Madetko-Kurczab, Piotr Rodzoch, Karolina Pośnik, Arkadiusz Wydro, Sebastian Strachowski, Kamil Jasiński, Konrad Kmieć.

Kontakt

Komitet Organizacyjny
XXVI Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10
80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]

Kontakt

Komitet Organizacyjny
26 Światowego Jamboree Skautowego

Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska
[email protected]
Komitet Organizacyjny XXVI Światowego Jamboree Skautowego został powołany przez Związek Harcerstwa Polskiego jako fundacja na mocy Host Organization Agreement, zapewniając podmiot prawny dla planowania i realizacji Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027. Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk pod numerem KRS 0001022285. Posiada numer identyfikacji podatkowej PL-583-347-28-08 oraz numer statystyczny REGON 52467170500000. Siedziba prawna fundacji mieści się przy ulicy Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, Polska.